GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObavijest građanima o Porezu na nekretnine
19.10.2017. - Gradska upravaObavještavamo građane i poslovne subjekte sa područja Grada Kutine da su Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima brisane sve odredbe koje se tiču poreza na nekretnine.
Sukladno tome, građani i poslovni subjekti nisu dužni dostavljati obrasce sa podacima o nekretnini kako je to putem obavijesti ranije zatraženo.
Podaci se mogu dostaviti ukoliko je na nekretnini došlo do bitnih promjena (promjena vlasništva, promjena površine i sl.).
Također obavještavamo da će se razrez i naplata komunalne naknade i dalje će se vršiti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša

Službeni dio

Popis službenih obavijesti