GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiDeratizacija na području Grada Kutine
19.9.2017. - Aktualnosti


Predviđeno vrijeme trajanje preventivne jesenske akcije deratizacije je 29 radnih dana, akcija započinje 21.09.2017. godine i traje do 01.11.2017. godine. No, u slučaju nepovoljnih i nepredviđenih vremenskih prilika mjera se odgađa za prvi vremenski povoljan dan. Građanstvo bi se u vremenu trajanja deratizacije neprekidno obavještavalo o mjerama opreza direktno na terenu i dobivalo pismene upute od naših djelatnika.

 

 

POPIS ULICA, OBJEKATA I PROSTORA NA KOJIMA SE PROVODE DDD MJERE:

 

Akcije preventivne obvezatne sustavne deratizacije u Gradu Kutina vrši se u 25 mjesnih odbora po slijedećem rasporedu:

 

 1. MO JANJA LIPA– 21.09.
 2. MO JAMARICE – 21.09.- 22.09.
 3. MO MEĐURIĆ - 25.09.
 4. MO BANOVA JARUGA – 26.09.-27.09.
 5. MO ZBJEGOVAČA – 28.09.
 6. MO ILOVA – 29.09.
 7. MO BATINA – 02.10.
 8. MO HUSAIN – 03.10.
 9. MO GOJLO – 04.10.
 10. MO MIŠINKA – 04.10.
 11. MO KUTINSKA SLATINA – 05.10.
 12. MO KATOLIČKE ČAIRE – 06.10.
 13. MO KRAJIŠKA KUTINICA –09.10.
 14. MO KUTINICA – 09.10.
 15. MO ČAIRE – 10.10.
 16. MO STUPOVAČA – 11.10.
 17. MO BRINJANI – 12.10.
 18. MO ŠARTOVAC – 13.10.
 19. MO KLETIŠTE – 16.10.
 20. MO SELIŠTE – 17.10.
 21. MO MIKLEUŠKA – 18.10.
 22. MO REPUŠNICA – 19.10.- 20.10.
 23. MO RADIĆEVA – 23.10.
 24. MO RADNIČKO NASELJE – 24.10.
 25. MO KUTINA – 25.10.- 31.10.

 

Pri provedbi deratizacije koriste se zatrovani mamci koji su antikoagulanti druge generacije što znači da je dovoljno jednokratno unošenje da se postigne željeni učinak odnosno trovanje. Ugibanje nastupa sa zadrškom od 5 do 6 dana.

 

 

 

Sredstva:

- Brodilon mamac (žito - pšenični i zobeni lom)

- Brodilon parafinski blokovi  

- Muskil svježi mamac

Zatrovani mamci su proizvodi tvrtke Genera d.o.o., a djelatna tvar im je 0,005 i 0025 % bromadiolon i 0,0025 % flokumafen.

 

Navedeni ratacidi imaju dozvolu i rješenje Ministarstva zdravlja RH.

 

 

 

 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti