GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiObavijest o stavljanju programa van snage
8.9.2017. - Gradska uprava


       Temeljem ODLUKE gradonačelnika o dodjeli bespovratnih sredstava iz PROGRAMA sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi u 2017. godini na području Grada Kutine, a nakon održane 1. sjednice Odbora za gospodarstvo dana 07. rujna 2017. godine, te u skladu s točkom 7., stavka 1. PROGRAMA sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi  u 2017. godini na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ broj: 1/2017.), daje se slijedeća

 O B A V I J E S T

 Temeljem odredaba gore navedenih Odluka/Programa, obavještavamo poduzetnike/obrtnike/vlasnike OPG-a da se PROGRAM sufinanciranja novog zapošljavanja/samozapošljavanja, potpora za usavršavanje i/ili dodatno obrazovanje i sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi  u 2017. godini na području Grada Kutine stavlja van snage s današnji danom, odnosno 07. rujna 2017. godine zbog iskorištenja sredstava namijenjenih za isti PROGRAM u 2017. godini.

 Od datuma navedenog u stavku 1. ove Obavijesti Stručna služba Upravnog odjela za gospodarstvo i financije, Odsjek za gospodarstvo neće zaprimati zahtjeve po navedenom PROGRAMU.

 Ova Obavijest oglasiti će se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine.

 

Pročelnica

Radmila Pavličić, dipl. oec.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti