GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOŠ Banova Jaruga- Priprema instalacija za priključenje na vodovod
18.7.2017. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, OŠ Banova Jaruga objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na pripremi instalacija za priključenje na vodovod. Rok dostave ponuda je 26.7.2017. u 9,00 sati.

Službeni dio

Popis službenih obavijesti