GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOU Kutina - Adaptacija sanitarnog čvora
14.7.2017. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Pučko otvoreno učilište objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na adaptaciji sanitarnog čvora. Rok dostave ponuda je 25.7.2017. u 9,00 sati.

Službeni dio

Popis službenih obavijesti