GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOŠ Stjepana Kefelje - Sanacija krovišta na školi u Repušnici
10.5.2017. - Jednostavna nabava


Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti, OŠ Stjepana Kefelje objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu radova na sanaciji krovišta na područnoj školi u Repušnici. Rok dostave ponuda je 23.5.2017. do 9,00 sati.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti