GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiRezultati strukturirano intervjua kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
17.1.2017. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Stručna služba i opći poslovi
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva

KLASA: 112-06/16-60/2
URBROJ: 2176/03-04/04-17-34
Kutina, 17. siječnja 2017. godine

Na temelju članka 6. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez  zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine broj: 100/11.), a vezano na članak 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08.i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Kutine objavljuje

REZULTATE  STRUKTURIRANOG INTERVJU KANDIDATA

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u upravna tijela Grada Kutine

 I. Temeljem Poziva na strukturirani intervju (KLASA:112-06/16-60/2; UR.BROJ: 2176/03-04/04-17-29 od 4. siječnja 2017. godine) isti se provodio 16. siječnja 2017. godine prema rasporedu iz Poziva sa kandidatima koji su ispunjavali formalne uvjete iz Javnog poziva i koji su prošli prethodnu provjeru u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje-Područna služba Kutina.

II. Povjerenstvo je utvrdilo slijedeće rezultate za radno mjesto:

1. RADNO MJESTO:  VIŠI RAČUNOVODSTVENI REFERENT

RB

IME I PREZIME

ADRESA

PRISTUPIO/LA

INTERVJUU

BROJ BODOVA

1.

IVAN ZRINŠČAK

ANDRIJE HEBRANGA 7, 44320 KUTINA

NE

-

2.

IVA GREBENAR

KOLODVORSKA 31, 44320 KUTINA

DA

18/18

3.

LORENA BOLF

RAVNICE 28, 44320 KUTINA

DA

11/18

4.

VALERIJA JELAŠ

MATE VEZMARA 2, 44318 VOLODER

NE

-

 

2. RADNO MJESTO: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU

RB

IME I PREZIME

ADRESA

PRISTUPIO/LA

INTERVJUU

BROJ BODOVA

1.

TAJANA GLOGOVŠEK

POLJANI 12C, 43290 GRUBIŠNO POLJE

NE

-

2.

IVONA ROŠIĆ

PETRA ZRINSKOG 3, 44253 MOŠĆENICA

NE

-

 

3. RADNO MJESTO: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE

RB

IME I PREZIME

ADRESA

PRISTUPIO/LA

INTERVJUU

BROJ BODOVA

1.

IVAN ILINIĆ

MILKE TRNINE 50, 44320 KUTINA

DA

12/18

2.

MONIKA BOROVIĆ

K. P. KREŠIMIRA IV 21, 44320 KUTINA

NE

-

 

4. RADNO MJESTO: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

RB

IME I PREZIME

ADRESA

PRISTUPIO/LA

INTERVJUU

BROJ BODOVA

1.

DANIJELA OGRESTA

SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 2B, 20210 CAVTAT

NE

-

 

 

III. Obavijest o rezultatima postignutim na strukturiranom intervjuu sa listom kandidata za stručno osposobljavanje objavit će se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine.

 

 

POVJERENSTVO


Službeni dio

Popis službenih obavijesti