GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPOZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA
28.12.2016. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA

Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Povjerenstvo za provedbu natječaja
KLASA:112-01/16-01/6
URBROJ:  2176/03-04/04-16-6
Kutina, 28. prosinca 2016.

 

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto savjetnik za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Grada u Upravnom odjelu za gospodarstvo i financije, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA

 

Pisano testiranje provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na radno mjesto - savjetnik za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom Grada - na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo i financije. Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a to je

1. TIHANA RADOŠEVIĆ

Ostalim podnositeljima prijava uputit će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Ne postoji zakonska mogućnost osporavanja navedene obavijesti.

 

Kandidati pozvani na pisano testiranje (pod. Točkom I.) trebaju doći u Gradsku upravu, Trg kralja Tomislava 12., Kutina, I kat, soba br.7, u utorak, 3. siječnja 2017. godine u 9:00 sati. Testiranje će trajati 60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Pozvani kandidati dužni su predočiti izvornik Diplome o traženoj stručnoj spremi. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji  kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.  

Ako se kandidat navedenog dana ne odazove pozivu do 9:00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu i izvornik Diplome o traženoj stručnoj spremi.

Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog područja provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju. 

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Kutine

 

                                                                                                    POVJERENSTVO

Službeni dio

Popis službenih obavijesti