GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o poništenju Oglasa
21.12.2016. - Natječaj


Na temelju članka 24. stavka 5.  i članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje donosi

ODLUKU

o poništenju Oglasa

I.

Poništava se Oglas (KLASA: 112-03/16-30/1, URBROJ: 2176/03-04/04-16-1 ) za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje na radno mjesto – savjetnik za pravne poslove, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci za obavljanje poslova čiji se opseg privremeno povećao.

Oglas je objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Kutina i na web stranici Grada Kutine dana 29. studenoga 2016. godine.

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08 i 61/11).

Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Oglas.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Grada Kutine.

 

KLASA: 112-01/16-30/1                                                              PROČELNIK

URBROJ: 2176/03-04/04-16-8                                             Mladen Lisak, dipl.ing.agr.

Kutina, 19. prosinca 2016.                                                                 


Službeni dio

Popis službenih obavijesti