GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNabava fotokopirnog papira za Grad Kutinu i proračunske korisnike
21.12.2016. - Natječaj


Sukladno Pravilniku o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti Grad Kutina objavljuje javni poziv za dostavu ponuda za nabavu fotokopirnog papira u 2017. godini za potrebe Grada Kutine i proračunskih korisnika i ustanova Grada.

Rok za dostavu ponuda je 28.12.2016. godine u 11h (bez obzira na način dostave ponude)Službeni dio

Popis službenih obavijesti