GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine
21.10.2016. - Vijeća mjesnih odbora


Temeljem članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 19/2013-pročišćeni tekst i 137/15), članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine br. 4/2016.i 5/16) i članka 71. stavak 5. Statuta Grada Kutine („Službene novine Grada Kutine“ br. 6/09., 3/13. i 4/13.-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Kutine na  31. sjednici održanoj 20. listopada 2016.g., donijelo je

 

O d l u k u

o raspisivanju izbora  za članove vijeća mjesnih odbora na području

Grada Kutine

 

Članak 1.

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kutine.

Članak 2.

U vijeće mjesnog odbora  sukladno članku 71. stavku 8. Statuta Grada Kutine bira se slijedeći broj članova:

 

 

Red. br.

Naziv vijeća mjesnog odbora

Broj članova vijeća mjesnog odbora koji se bira

1.

Banova Jaruga

7

2.

Batina

5

3.

Brinjani

5

4.

Čaire

5

5.

Gojlo

5

6.

Husain

7

7.

Ilova

7

8.

Jamarice

5

9.

Janja Lipa

5

10.

Kletište

5

11.

Katoličke Čaire

5

12.

Kutinska Slatina

7

13.

Međurić

5

14.

Mišinka

5

15.

Repušnica

9

16.

Stupovača

5

17.

Šartovac

5

18.

Kraiška Kutinica

5

19.

Kutinica

5

20.

Mikleuška

5

21.

Selište

5

22.

Zbjegovača

5

23.

Kutina, Radićeva ul.

9

24.

Kutina, Radničko naselje

5

25.

Kutina

11

                                                              

Članak 3.

      Za dan provođenja izbora određuje se nedjelja, 27. studenoga 2016. godine.

      Izbori će se održati u vremenu od 7,00 do 19,00 sati. 

Članak 4.

      Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Grada Kutine“ i objavit će se na oglasnoj ploči mjesnog odbora, Moslavačkom listu i na web stranici Grada Kutine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADSKO VIJEĆE

   

KLASA: 021-01/16-01/3
URBROJ:  2176/03-04/05-16-31-5
Kutina, 20. listopada  2016.                                              

Predsjednik
Gradskog vijeća
Drago Bojić, dipl. ing. građ., v.r.

                                     


Službeni dio

Popis službenih obavijesti

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
www.periporn.com canli sohbet hatti
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan