GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na strukturirani intervju kandidata
5.10.2016. - E-Oglas


 Na temelju članka 6. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine broj: 100/11.), a vezano na članak 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08.i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Kutini objavljuje

 

POZIV NA STRUKTURIRANI INTERVJU KANDIDATA

prijavljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u upravna tijela Grada Kutine

 

  1. Intervju se provodi za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva i koji su prošli prethodnu provjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područna služba Kutina,  a to su kandidati za slijedeće radno mjesto:

 

  1. RADNO MJESTO:  VIŠI RAČUNOVODSTVENI REFERENT

RB

IME I PREZIME

ADRESA

1

IVAN ZRINŠČAK ANDRIJE HEBRANGA 7, 44320 KUTINA

 

 

 

RADNO MJESTO:  VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

RB

IME I PREZIME

ADRESA

1

MONIKA OSTRMAN

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 3, 44000 SISAK

 

 

II. Ostalim podnositeljima prijava uputit će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju formalne uvjete iz  Javnog poziva.

       Ne postoji zakonska mogućnost osporavanja navedenih obavijesti.

 

III. Kandidati pozvani na intervju (pod. Točkom I.) trebaju doći u Gradsku upravu,

      Trg kralja Tomislava 12. Kutina, I kat, soba br. 7 :

  • Za radno mjesto po rednim brojem 1. -  10. listopada 2016.g. u 08,00 sati
  • Za radno mjesto po rednim brojem 2. -  10. listopada 2016.g. u 08,30 sati

 

       Na intervju je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu .

       Ne postoji mogućnost naknadnog održavanja intervjua, bez obzira na razloge koji kandidata priječe da istom pristupi u naznačeno vrijeme.  

       Ako se kandidat  navedenog dana ne odazove pozivu, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako remeti mir i/ili pravila ponašanja, ili ne predoči osobnu iskaznicu.

 

IV. Intervju će obuhvatit slijedeća područja:     

1.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 33/01., 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13-pročišćeni tekst) ;

      2. Statut Grada Kutine (Službene novine Grada Kutine br. 6/09., 3/13. i 4/13-pročišćeni tekst);

      3.Odluku o ustrojstvu Grada Kutine (Sl. novine Grada Kutine 5/13)       

 

V.  Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči  Gradske uprave Grada Kutine

 

                                                                                                   

 

POVJERENSTVO                                               


Službeni dio

Popis službenih obavijesti