GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na prethodnu provjeru znanja i Sposobnosti (pisano testiranje i intervju) kandidata
25.8.2016. - Natječaj


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA

Stručna služba i opći poslovi
Povjerenstvo za provedbu Natječaja

 

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.86/08.i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove u Stručnu službu i opće poslove, objavljuje

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I

SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)KANDIDATA

 

 1. Pisano testiranje provodi se za kandidate  koji ispunjavaju formalne uvjete iz NATJEČAJA za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za kadrovske i opće poslove na neodređeno vrijeme u Stručnu službu i opće poslove.

  Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo  kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a to su:

   

  1. Angelina Brlek, Gornja Gračenica, Zagrebačka 122, 44318 Voloder
  2. Tomislav Severović, Tomašica 197, 43280 Garešnica
  3. Antonija Severović, Tomašica 197, 43280 Garešnica
  4. Sadika Zupčević, Šibenska ulica 4, 10 000 Zagreb
  5. Antonio Petek, Hrastovljan 87, 42232 Donji Martijanec
  6. Martina Vazdar, Vojina Bakića 1, 10 000 Zagreb
  7. Marija Vukelić, Franje Lovrića 11, 44 000 Sisak
  8. Mia Bačić Šijanski, A. Hebranga 4, 44320 Kutina
  9. Ines Burić, Miroslava Krleže 27, 44320 Kutina
  10. Ivana Silović, Banovača 42, Zdenčac, 43280 Garešnica

    

 2. Ostalim podnositeljima prijava uputit će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju formalne uvjete iz  Natječaja. Ne postoji zakonska mogućnost osporavanja navedene obavijesti.
 3. Kandidati pozvani na pisano testiranje (pod. Točkom I.) trebaju doći u Gradsku upravu, Trg kralja Tomislava 12. Kutina, I kat, soba br.4, s početkom u 1. rujna 2016. u 11:00 sati.

  Testiranje će trajati  60 minuta.

  Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku. Pozvani kandidati dužni su predočiti izvornik Diplome o traženoj stručnoj spremi.

  Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji  kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

  Ako se kandidat  navedenog dana ne odazove pozivu do 11:00 sati , bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu i izvornik Diplome o traženoj stručnoj spremi.

 4. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog područja provjere  znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.
 5. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči  Gradske uprave Grada Kutine

KLASA:112-01/16-01/1
URBROJ:  2176/03-04/5-16-8
Kutina,   25. kolovoza 2016.

POVJERENSTVO


Službeni dio

Popis službenih obavijesti