GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja i uređenja javnih zelenih površina, parkova i dječjih igrališta
8.7.2016. - Natječaj


Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), čl. 10. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (Službene novine Grada Kutine, br. 4/03., 4/04., 5/04., 11/04., 6/06, 4/07 i 6/09 i 6/11 ), te Plana i  Dopune Plana obavljanja komunalnih djelatnosti u 2016. godini, gradonačelnik Grada Kutine donosi odluku o objavi

 JAVNOG NATJEČAJA

za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja i uređenja javnih zelenih površina, parkova i dječjih igrališta na području Grada Kutine

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 61 od  6.07.2016.

Rok za dostavu ponuda je 21.srpnja 2016.  u 13:00 sati.

Dodatne informacije mogu se u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje na telefon: (044) 681-081.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti