GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
7.4.2016. - E-Oglas


Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta MOSLAVINA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1 - dostavlja se

l. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - kanalizacijska mreža Aglomeracije Kutina - faza 8 (grad Kutina, naselje Repušnica) na katastarskim česticama br. 7827, 8041, 8049/5, 7827, 7839, 7959/1, 7839, 1964/1 , 1964/2, 7838, 1350/4, 1350/5, 1351 , 1354, 1356/1, 1356/5, 1356/4, 1356/3, 1363/1 , 1363/8, 1373, 1381/2, 1382/1 , 1382/2, 1382/3, 1382/4, 1382/5, 1386, 1743/2, 1742, 1741, 1761, 1765, 1773/2, 1774, 1777, 1784, 1786/2, 1786/3, 1789/1 , 1789/4, 1789/3,1789/2, 1790/1,1791/2, 1791/1,1792/1 ,1792/2,1792/3,1794,1795/1,1798/1, 1799, 1800, 1804/5, 1805/2, 2390, 2388, 7837/1, 2934/6, 7915/1 , 9802, 7831/1 , 4272, 4277, 4281/1, 4282/3, 4282/2, 4287/2, 7947, 4287/4, 4286/1, 4284/2, 7831/2, 7814/2, 4290, 4291, 4294/3, 4317, 7839, 7959/1 , 7959/2, 7833/1, 7942, 9834, 9839 k.o. Kutina i katastarskim česticama br. 3292, 3291 , 3997 k. o. Repušnica.

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.04.2016 u 09:00 sati, na lokaciji - Kutina, Trg kralja Tomislava 12/1 soba 11.

lll. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika , a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA SAVJETNICA
Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti