GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
31.3.2016. - E-Oglas


Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 6 - dostavlja se

l. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za - građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava proizvodnje nafte i plina- ST ulični plinovod d 160 u Slavonskoj ulici u Kutini, 3. skupine, na katastarskim česticama k. č. br. 5432/2, 7934, 7935, 8286, 8269, 8287, 9789 i 9790 k.o. Kutina (Kutina, Slavonska ulica).

l. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.04.2016. godine (petak) od 9,00 do 12,00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12., u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, soba broj 11.

ll. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

lll. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti