GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiNadmetanje za prodaju stana
18.2.2016. - E-Oglas


Temeljem Zaključka gradonačelnika Grada Kutine od 16.2.2016. god;  GRAD KUTINA kao prodavatelj objavljuje

 NADMETANJE ZA PRODAJU  STANA

                                           prikupljanjem pisanih ponuda

Predmet prodaje: DVOSOBNI STAN  na 2. katu zgrade CENTAR 2, u Kutini, Ul. Kralja P. Krešimira IV. br. 8, ukupne površine 64,06 m2, kao posebni dio zgrade  sagrađene na č.k.br. 3626/1 Zgrada i stanovi sa 5104 m2, upisano u zk.ul.br. 476  k.o. Kutina. Stan je etažiran i ima energetski certifikat za stambene zgrade (C).

Početna cijena: 250.980,49  kuna.

Nadmetati se mogu  pravne i fizičke osobe  koje u korist Proračuna Grada Kutine na žiro-račun broj: HR3323400091822000008, Model  HR68, poziv na broj: 68  7706 – OIB uplatitelja, uplate jamčevinu u iznosu 10% početne cijene i preslik naloga o plaćanju jamčevine dostave uz ponudu, zajedno s ovjerenim preslikom rješenja o upisu u sudski registar ili ovjerenim preslikom osobne iskaznice ili putovnice (fizičke osobe).

Kupac snosi  troškove  poreza, ovjere i  provedbe kupoprodajnog ugovora.

Prodaja se obavlja po načelu “viđeno-kupljeno” pa prodavatelj ne odgovara za eventualne materijalne i pravne nedostatke kupljene nekretnine. Grad Kutina će kupcu prenijeti u vlasništvo nekretninu slobodnu od tereta.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objave u Moslavačkom listu, a šalju se na adresu: GRAD KUTINA, Trg kralja Tomislava 12/I; s naznakom: PONUDA ZA KUPNJU STANA - ne otvarati -. Nepotpune ponude ili ponude zaprimljene izvan roka, neće se razmatrati. Prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati ni jednu od prispjelih ponuda i to bez obveze da o razlozima neprihvaćanja obavijesti ponuditelja. Ponuđaču koji ne uspije u nadmetanju, jamčevina će biti vraćena bez kamata.

Informacije na telefon: (044) 692-015, 692-025, u uredovno radno vrijeme (7-15 h).

 

Objavljeno u Moslavačkom listu dana 18.02.2016. godine

Službeni dio

Popis službenih obavijesti