GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
11.2.2016. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje


KLASA: UP/1-350-05/16-01 /000002
URBROJ: 2176/03-06/15-16-0005
Kutina, 09.02.2016.


Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja lokacijske dozvole za građenje nogostupa u Ulici Matije Gupca u Kutini

Podnositelj zahtjeva GRAD KUTINA HR-44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12
- dostavlja se

 

l. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - nogostup u Ulici Matije Gupca, 3. skupine građevina , na katastarskim česticama k.č . br. 853, 854, 855/6, 855/5, 855/4, 855/3, 855/2, 855/7, 855/1, 856/17, 856/16, 856/15, 856/14, 856/13, 856/12, 856/11, 856/1 O, 856/9, 856/8, 856/7, 856/6, 856/5, 856/4, 856/3, 856/2, 84 7, 832, 1298/7, 1298/5, 1298/4, 1298/3, 1298/1, 1295/1 , 1292, 1289, 1286, 1285/1 , 1278, 1279, 1276/1, 1275/1, 1867/1, 1867/2,1870/1, 1870/2, 1870/3, 1870/5, 1870/4, 1871/3, 1871/1, 1875/1, 1874/2, 187 4/1, 1873, 1876, 1896, 1897, 1898, 1899, 1902/1, 1903/2 i 7839. k. o. Kutina (Kutina, Matije Gupca).

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. 02. 2016. godine (četvrtak) u vremenu od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, l kat, soba br. 11.

I. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

II. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


VIŠA SAVJETNICA
Snježana Šlabek Ohman, dipl.ing.arh.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti