GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
9.2.2016. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje


KLASA: UP/I-361 -03/15-01/000044
URBROJ: 2176/03-06/14-16-0005
Kutina, 08.02.2016.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i
opskrbu električne energije HR-10000 Zagreb, Ulica grada
Vukovara 37
- dostavlja se


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava - 10(20)/0,4 kV kabelski zračni dalekovod i STS 10(20)/0,4 kV "Janja Lipa 3 - prema Jamaricama" s niskonaponskim izlazima, 3. skupine, na katastarskim česticama k.o. Janja Lipa.

II.  Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.02.2016. godine (srijeda) od 9,00 do 12,00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12., u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, soba broj 11.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz Q svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.  Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


VODITEL ODSJEKA
Eduard Gelešić,, dipl.ing.građ.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti