GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta
31.12.2015. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje


KLASA: UP/1-361-03/15-01/000041
URBROJ: 2176/03-06/14-15-0006
Kutina, 31.12.2015.


Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MIRKO KOS HR-44320 KUTINA, JURE KAŠTELANA 5
- dostavlja se

 

l. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- rekonstrukciju građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - poslovni prostor u prizemlju - uslužnih djelatnosti ( knjigovodstvena, prehrambena, frizerska), 3. skupine na k.č.br. 3766/1 k. o. Kutina (Kutina, Andrije Hebranga 3, 5, 7).

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana dana 15.01.2016. godine (petak) od 9,00 do 12,00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12., u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, soba broj 11.

II. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz Q svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


VODITEL ODSJEKA
Eduard Gelešić,, dipl.ing.građ.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti