GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta - visokotlačni cjevovod
23.12.2015. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
Sisačko-moslavačka županija
Grad Kutina
Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje


KLASA : UP/1-361-03/15-01/000045
URBROJ : 2176/03-06/14-15-0005
Kutina, 22.12.2015.


Predmet : Javni poziv za uvid u spis predmeta
PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva HR-44320 Kutina, Aleja
Vukovar 4
- dostavlja se


l. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

- građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina - visokotlačni cjevovod plina, na katastarskim česticama k.č.br. 9131/2, 9131/1, 9149/10, 9231/2, 9360/2, 9382, 9381, 9380, 9379, 9378, 9377, 9376, 9375, 9374, 9373, 9372/1, 9372/2, 9371, 9370, 9369, 9368/3, 9368/2, 9368/1, 9367, 9366, 9365, 9364, 9363, 9362, 9361, 9360/1, 9359/1, 9358, 9357, 9356, 9355, 9354/1, 9354/3, 9353, 9347/1, 9346/1, 9821, 9310/3, 9310/1, 9309/1, 9309/2, 9280/6, 9301, 9302/1, 9254, 9237/2, 9236, 9824/5 k.o. Kutina (Kutina, ), k.č.br. 2473, 2475, 2512, 2461/2, 2462, 2510, 2470, 2509, 2422/1, 2422/3, 2371/4 k. o. Husain.


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.01.2016. godine (utorak) od 9,00 do 12,00 sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12., u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, soba broj 11.


III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je\dokazati da ima svojstvo stranke.


VODITELJ ODSJEKA
Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti