GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Kutine
18.12.2015. - E-Oglas


Na temelju članka 46. Statuta Grada Kutine („Službene novine“ Grada Kutine br. 6/09, 3/13 i 4/13- pročišćeni tekst) i članka 11. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studenata s područja Grada Kutine („Službene novine“ Grada Kutine br. 9/13, 8/14 i 7/15) Gradonačelnik Grada Kutine donosi sljedeću

 

O D L U K U

O DODJELI STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA GRADA KUTINE

 

Članak  1.

Ovom odlukom, a temeljem prijedloga Povjerenstva za dodjelu stipendija (KLASA: 604-01/15-01/1, URBROJ: 2176/03-07/05-15-10) utvrđujem studente s područja Grada Kutine kojima će se dodijeliti stipendija u akademskoj godini 2015./2016.

 

Članak 2.

 

Odobrava se dodjela stipendija za akademsku godinu 2015./2016. sljedećim kandidatima:

 

1.  Martina Zakić, Slavonska ulica 44, Međurić

2.  Dunja Pelin, I. Gundulića 12, Kutina

3.  Marija Zeba, Ljudevita Gaja 82, Repušnica

4.  Ivona Kurečić, Staro brdo 65, Husain

5.  Kris Bosak, Kutinska lipa 97, Kutina

6.  Kristina Bukač, Kneza Trpimira 7, Kutina

7.  Jurica Vugrin, Vinogradska 56, Repušnica

8.  Maja Bakarić, Ljudevita Gaja 158, Repušnica

9.  Ana Lisac, Ivana Fumića 90, Repušnica

10. Domagoj Perinović, Stjepana Radića 83, Banova Jaruga

 

Članak 3.

Prema Članku 8. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studenata s područja Grada Kutine, dodjeljujem tri stipendije studentima:

 

  1.  Ana Marija Brajdić, Gradine 19, Kutina
  2.  Doroteja Marušić, Mije Stuparića 43, Kutina
  3.  Vlatka Marković, Miroslava Krleže 9, Kutina

 

Članak 4.

 Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

 

KLASA: 604-01/15-01/1
URBROJ:  2176/03-07/05-15-11
Kutina, 18. prosinca 2015.

Gradonačelnik :
Andrija Rudić, dipl. novinar


Službeni dio

Popis službenih obavijesti