GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiVatrogasna postaja Kutina - obavijest o odabiru najpovoljnije ponude
9.12.2015. - Natječaj


VATROGASNA POSTROJBA KUTINA
Kneza Ljudevita Posavskog 27
44320 Kutina
Tel. : 044 660-420, 660-421, Fax : 660 429


Klasa: 406-01/15-01/06
Urbroj: 217/03-20-04-15-6


U Kutini, 08.12.2015.Na temelju čl. 35. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (dalje:Pravilnik), te rezultata pregleda i ocjena ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet nabava osobne zaštitne vatrogasne opreme br. iz plana nabave : 5/2015, ravnatelj zapovjednik Ivan Miklenić, ing. donosi sljedeću obavijest o odabiru najpovoljnije ponudeOBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE


I


Naručitelj Vatrogasna postrojba Kutina, K. LJ. Posavskog 27, odgovorna osoba naručitelja: ravnatelj-zapovjednik, Ivan Miklenić ing. MB 01478982. OIB: 22190219862, proveo je postupak bagatelne nabave osobne zaštitne vatrogasne opreme sukladno Pravilniku i pozivu na dostavu ponuda.


II


Pregledom i ocjenom ponuda, a temeljem kriterija propisanih dokumentacijom za nadmetanje utvrđeno je da je ponuda Odjeća d.o.o. Ilica 33 , 10000 ZAGREB OIB:59645137605 sa cijenom ponude (sa PDV-om) od = 74.418,75 kn u potpunosti sukladna traženim uvjetima pa se sukladno Pravilniku navedenom ponuditelju ustupa usluga nabave zaštitne vatrogasne opreme.Za Vatrogasnu postrojbu Kutina:
Ravnatelj-zapovjednik
Ivan Miklenić, ing.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti