GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiProdaja službenog vozila u vlasništvu POU Kutina
8.12.2015. - Natječaj


PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KUTINA, S. Radića 3, p.p. 43, 44320 Kutina
OIB: 53390324352, MB: 03319083, ž-r IBAN: HR3323400091822000008 PBZ
tel: 044/682-315, 682-318, fax: 044/682-319
www.pou-kutina.hr, e-mail:pou-kutina@pou-kutina.hr


Na temelju članka 29. i 35. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Kutina i Odluke Upravnog vijeća POU Kutina od 03.12.2015. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju službenog vozila u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta Kutina


 1. Predmet: službeno vozilo – osobni automobil

  1. Početna cijena utvrđuje se u iznosu od 4.500,00 kuna (slovima: četiri tisuće i petsto kuna) plus PDV.

   Red.
   broj.
   Registracija i god. proizvodnje Marka tip Model Zapremnina i snaga motora Broj šasije U voznom stanju
   /registrirano
   Početna cijena (KN)
   1. KT 747-AG 1995. OPEL ASTRA 1.6 l GLS 52 kW
   / 71 KS
   W0L000051S2618827 Da, prijeđeno km 150680 4.500,00 kn

  2. Osobno vozilo se kupuje po sistemu „viđeno-kupljeno“. Reklamacije na kupljeno vozilo se ne priznaju.

   Ponuda mora sadržavati:

   I. Za fizičke osobe – osobne podatke: ime, prezime, OIB, adresu prebivališta, presliku osobne iskaznice.
   Za poslovne osobe- naziv i sjedište, OIB, preslika izvoda iz sudskog registra trgovačkog, odnosno presliku obrtnice za obrtnika.
   II. Brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene cijene koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja.
   III. Ukoliko ponuditelj istakne cijenu nižu od početne, ponuda će se smatrati neprihvatljivom te će ista biti odbijena.

  3. Dostavljanje prijava

   Krajnji rok za dostavu prijava na natječaj je do 16. prosinca 2015. godine do 10,00 sati bez obzira na način dostave kada će biti javno otvaranje ponuda.

   Kupci podnose Prijavu u zatvorenim omotnicama, na adresu Pučko otvoreno učilište Kutina, s naznakom Javni natječaj za prodaju službenog vozila, NE OTVARAJ i s adresom Kupca na stražnjoj strani omotnice.

   Vozilo se može razgledati na adresi Pučkog otvorenog učilišta Kutina, Stjepana Radića 3, 44320 Kutina. Sve informacije o vozilu mogu se dobiti na telefon 044/682-318 radnim danom od 7,00-15,00 sati.

  4. Odabir ponude

   Najpovoljnija ponuda smatra se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. O rezultatima natječaja će svi ponuditelji biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana provođenja. Prodavatelj pridržava pravo u svakom trenutku do zaključenja kupoprodajnog ugovora poništiti natječaj bez obrazloženja.

  5. Sklapanje ugovora

   U roku od 8 dana do dana donošenja odluke o odabiru sklopit će se kupoprodajni ugovor koji je obostrano obvezujući.
   Vozilo se može preuzeti po uplati kupoprodajne cijene. Sve troškove vezane za prijenos vlasništva, poreze i eventualne pristojbe, snosi kupac.

  6. Objavljivanje natječaja Natječaj će biti objavljen na stranicama Grada Kutina i stranicama Pučkog otvorenog učilišta Kutina:

  Predsjednik Upravnog vijeća:
  Darko Kousek, dipl.oec..  Službeni dio

  Popis službenih obavijesti