GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiOdluka o odabiru najpovoljnije ponude
17.11.2015. - E-Oglas


Na temelju čl. 35. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (dalje:Pravilnik), te rezultata pregleda i ocjena ponuda u postupku bagatelne nabave za predmet usluga nabava opreme za akcidente, evidencijski br. iz plana nabave : 49/2015, (Tablica nabave: 14 i 15/2015 ravnatelj zapovjednik Ivan Miklenić, ing. donosi sljedeću Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude. 

Naručitelj Vatrogasna postrojba Kutina, K. LJ. Posavskog 27, odgovorna osoba naručitelja: ravnatelj-zapovjednik, Ivan Miklenić ing. MB 01478982. 018: 22190219862, proveo je postupak bagatelne nabave opreme za akcidente sukladno Pravilniku i pozivu na dostavu ponuda. 

Pregledom i ocjenom ponuda, a temeljem kriterija propisanih dokumentacijom za nadmetanje utvrđeno je da je ponuda Ziegler d.o.o., Rakitnica 2, 10040 Zagreb, 018: 9101295664 sa cijenom ponude (sa PDV-om) od 44.003,75 kn u potpunosti sukladna traženim uvjetima pa je sukladno Pravilniku odabrana za sklapanje ugovora o nabavi.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti