GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiLokacijska dozvola - odvodnja otpadnih voda - Moslavina d.o.o
13.11.2015. - E-Oglas


Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MOSLAVINA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB: 98526328089, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/1 3.) izdaje LOKACIJSKU DOZVOLU.Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: - građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - prikupljanje i odvodnja otpadnih voda u industrijsko - logističkoj zoni Kutine, 2. skupine građevina.

 

Lokacijska dozvola (.pdf)


Službeni dio

Popis službenih obavijesti