GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - komunalni redar
12.11.2015. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
Upravni odjel za komunalni sustav i
prostorno uređenje
Povjerenstvo za provedbu Natječaja

KLASA:110-01/15-01/7
URBROJ: 2176/03-04/5-15-5
Kutina, 12. studenoga 2015.

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.86/08.i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Komunalnog redara u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, objavljuje

Poziv na prethodnu provjeru znanja i

Sposobnosti ( PISANO TESTIRANJE I INTERVJU) KANDIDATA


I.  Pisano testiranje provodi se za kandidate  koji ispunjavaju formalne uvjete iz NATJEČAJA za prijam u službu Komunalnog redara na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje. 

     Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo  kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete
natječaja, a to su:

1. Bianka Krznarić iz Kutine, Stjepana Radića 18,
2. Mile Klašnja iz Kutine, J. J. Strossmayera 21,
3. Igor Rendulić iz Kutine, Kutinska lipa 48.
4. Miroslav Jozanović iz Kutine, Zagrebačka 21.
5. Eduard Znika iz Gornje Gračenice, Zagrebačka 11.
6. Zdenko Kozarić iz Banove Jaruge, S. Radića 181.
7. Davor Mačković iz Kutine, Zagrebačka 136.

II. Ostalim podnositeljima prijava uputit će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne
ispunjavaju formalne uvjete iz  Natječaja.

     Ne postoji zakonska mogućnost osporavanja navedene obavijesti. III. Kandidati pozvani na pisano testiranje (pod. Točkom I.) trebaju
doći u Gradsku upravu, Trg kralja Tomislava 12. Kutina, I kat, gradska vijećnica,  19. studenoga 2015.g. u 11,00 sati.

      Testiranje će trajati  60 minuta. Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, vozačku dozvolu i kemijsku olovku.

      Pozvani kandidati dužni su predočiti izvornik Svjedodžbe o traženoj stručnoj spremi. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji  kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.  

      Ako se kandidat  navedenog dana ne odazove pozivu do 11,00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu  na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu, vozačku dozvolu i izvornik Svjedodžbe o traženoj stručnoj spremi.

IV. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju iz svakog područja provjere znanja, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan obaviti intervju.  

 

V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči  Gradske uprave Grada Kutine

                                                                                                   
POVJERENSTVO


Službeni dio

Popis službenih obavijesti