GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv na uvid u spis predmeta - Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda u ILZ Grada Kutine
14.10.2015. - E-Oglas


Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - Prikupljanje i odvodnja otpadnih voda u industrijsko - logističkoj zoni Grada Kutine, 2. skupine građevina prema idejnom projektu broj P-1965-14-IP izrađenom po tvrtki "lnfraterra" d.o.o. Husain, projektant Tomislav Krznarić, dipl. ing. građ., ovlaštenje br. G 1038 na katastarskim česti cam a br. 9821, 9340, 9317/1 , 9280/2, 9292, 9291, 9824, 9267, 9268, 9269, 9270, 9271 i 9272 k. o. Kutina i katastarskim česti cama br. 2512, 2477/1, 2478/1, 2479/1, 2480/1 , 2481/1, 2490/1, 2491/1, 2456/3, 2491/6, 2518, 2511/2, 2489/1, 2487/1 , 2486/1 i 2485/1 k.o. Husain.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22. 1 O. 2015. u vremenu od 9:00 do 11 :OO sati, na lokaciji u Kutini, Trg kralja Tomislava 12, l kat, soba br. 11.

Poziv .pdf

Službeni dio

Popis službenih obavijesti