GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiLokacijska dozvola za odvodnju
9.10.2015. - E-Oglas


Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Moslavina d.o.o. na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju izdaje lokacijsku dozvolu za gradnju građevine infrastukturne namjene, kanalizacijska mreža grada Kutine i naselja Šartovac, Husain, Batina i Ilova, 2. skupine građevina.

Lokacijska dozvola (.pdf)

Službeni dio

Popis službenih obavijesti