GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na prethodnu provjeru znanja
23.6.2015. - NatječajREPUBLIKA HRVATSKA

SISAČKO MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KUTINA

Povjerenstvo za provedbu Natječaja

KLASA:112-01/15-01/2

URBROJ:  2176/03-04/5-15

Kutina, 23. lipnja 2015.

Na temelju članka 20., a vezano na članak 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.86/08.i61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos namještenika/cu na radno mjesto spremačica-dostavljač u Stručnu službu i opće poslove Grada Kutine, objavljuje


POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I

SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE I INTERVJU)KANDIDATA

 I.  Pisano testiranje provodi se za kandidate  koji ispunjavaju formalne uvjete iz NATJEČAJA za prijam u radni odnos namještenika na radno mjesto spremačica-dostavljač sistematizirano u Stručnoj službi i općim poslovima Grada Kutine.  

Povjerenstvo je utvrdilo da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo  kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a to su:

1.      Milka Rašić iz Kutine, Kolodvorska 2.

2.      Mirjana Podhraški iz Kutine, Kneza Domagoja 6.

3.      Jasenka Klarić iz Kutine, Hrvatskih branitelja 101.

4.      Jakšić Dejan iz Garešnice, Petra Svačića 11e

5.      Renata Kustura iz Kutine, Ante Starčevića 31.

6.      Ludmila Friš iz Husaina, P. Zrinskog 51.

7.      Dejan Kostelac iz Kutine, Ravnice 5

II. Ostalim podnositeljima prijava uputit će se pisana obavijest o razlozima zbog kojih nisu stekli status kandidata, odnosno zbog čega ne ispunjavaju formalne uvjete iz  Natječaja.

  Ne postoji zakonska mogućnost osporavanja navedenih obavijesti.

III. Kandidati pozvani na pisano testiranje (pod. Točkom I.) trebaju doći u Gradsku upravu,

    Trg kralja Tomislava 12. Kutina, I kat, soba br.4,  30. lipnja 2015.g. u 9,00 sati

      Testiranje će trajati  60 minuta.

    Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu i kemijsku olovku.

   Pozvani kandidati dužni su predočiti izvornik svjedodžbe o završenoj osnovno-j školi. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji   kandidata priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme. Ako se kandidat  navedenog dana ne odazove pozivu do 9,00 sati, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu  na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i ako na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, ili ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu i izvornik svjedodžbe.

IV. Ako ostvari najmanje 50% bodova na pisanom testiranju, Povjerenstvo će s kandidatom isti dan  obaviti intervju.     

V. Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Kutine www.kutina.hr i na oglasnoj ploči  Gradske uprave Grada Kutine


                                                         POVJERENSTVO

Službeni dio

Popis službenih obavijesti