GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv za prikupljanje ponuda za obavljanje usluga iz programa pomoći u kući na području Grada Kutine.
18.6.2015. - Natječaj


Temeljem članka 21. stavak. 2. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Kutine, (Službene novine Grada Kutine 3/15) Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Kutine objavljuje

P O Z I V
za prikupljanje ponuda za obavljanje usluga iz programa
pomoći u kući na području Grada Kutine
 

Program je namijenjen osobama koje uslijed starosti ili lošeg zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe, već im je potrebna pomoć i njega druge osobe, a takvu joj pomoć ne mogu osigurati članovi obitelji, te nemaju dovoljno sredstava da se brinu sami o sebi. 
Program se provodi u korisnikovu domu kako bi mogli što duže ostati u vlastitom i poznatom okruženju. Program će se provoditi prema procjenama Centra za Socijalnu skrb na bazi 24 korisnika.
Program se provodi na području Grada Kutine kao jedinice lokalne samouprave.
Vrijeme provođenja programa: 2015. godina
Sredstva za provođenje programa osigurana su u proračunu Grada Kutine.
Usluga pomoći i njege u kući obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:
  1. Sitne usluge pomoći u kući, 
  2. Sitne pomoći izvan kuće, 
  3. Pomoć u rješavanju i ostvarivanju nekih osobnih prava, 
  4. Pratnje teže pokretnih osoba prilikom obavljanja neophodnih poslova izvan kuće,
  5. Razgovor i druženje kao vid psiho-socijalne pomoći s ciljem otklanjanja usamljenosti. 
Na poziv za provođenje programa mogu se javiti pravne i fizičke osobe koje posjeduju rješenje (licencu) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge pomoći u kući. Kao dokaz ponuditelji su dužni dostaviti izvod iz registra udruga i rješenje (licencu) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge pomoći u kući.
S odabranom osobom za provođenje programa pomoći u kući Grad Kutina zaključiti će ugovor koji će se utvrditi broj korisnika, opseg poslova pomoći u kući, način financiranja i druga pitanja potrebna za uspješno provođenje.
Kriterij odabira najpovoljnije ponude je cijena provođenja programa.
Ponude se neće javno otvarati.
O odabranom ponuditelju svi sudionici će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana objave javnoga poziva.
Ponude dostaviti na adresu: Grad Kutina, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Kutina, Trg kralja Tomislava 12 s naznakom „program pomoći u kući, ponuda, ne otvarati“.

Rok za podnošenje ponuda iznosi 10 dana od dana objave ovoga poziva na internetskim stranica Grada Kutine, www.kutina.hr.

G r a d    K u t i n a
 Upravni odjel za društvene djelatnosti


Službeni dio

Popis službenih obavijesti