GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrađevinska dozvola za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - VI faza
2.4.2015. - E-Oglas


Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, na temelju članka 101. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Dozvoljava se građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Kutine – VI faza – Kanalizacijska mreža naselja Kutina sjever – Kutinska Slatina, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 4611/1; 4611/2; 4612; 4614/8; 4614/3; 4614/5; 4614/9; 4614/10; 4615, k.o. Selište; k.č.br. 1197; 1187/1; 1187/2; 1186/2; 1186/1; 1185; 1182/1; 1182/2; 1182/3; 1202/1; 1180; 1179/7; 1179/8; 1179/9; 1179/11; 1179/1; 1188, k.o. Šartovac; k.č.br. 1432/1; 7843; 7791; 7842; 1453/1; 1454/2; 1454/4; 1454/5; 1454/6; 1454/8; 1454/9; 1454/10; 1456/1; 1456/3; 1456/2; 1456/5; 1456/4; 1457/1; 1457/2; 1457/3; 1458/1; 1458/2; 1458/3; 1458/4; 1709/3; 1709/1; 1709/2; 1711/2; 1711/3; 1712/2; 1712/4; 1712/1; 1712/3; 1713/1; 1713/2; 1714/1; 1714/3; 1715/1; 1715/2; 1715/7; 1715/13; 1715/5; 7787/8; 7787/7; 2439/3; 2439/1; 2440; 2441; 4611/1; 1692/2; 1692/3; 1691/1; 7853; 7854; 1690/3; 1687; 1695, k.o. Kutina, po zahtjevu koji je zatražio investitor Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, u skladu sa glavnim projektom.


Građevinska dozvola - faza VI.pdf

Službeni dio

Popis službenih obavijesti