GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrađevinska dozvola za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - V faza - II etapa
2.4.2015. - E-Oglas


Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, na temelju članka 101. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Dozvoljava se građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Kutine – V faza – Kanalizacijska mreža naselja Krč – II etapa izgradnje, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 9821; 9820; 9496; 9823; 9824; 9340, k.o. Kutina, po zahtjevu koji je zatražio investitor Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, u skladu sa glavnim projektom.


Građevinska dozvola V-II etapa.pdf

Službeni dio

Popis službenih obavijesti