GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiGrađevinska dozvola za građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - IV faza
2.4.2015. - E-Oglas


Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, rješavajući po zahtjevu investitora Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, na temelju članka 101. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), izdaje 

GRAĐEVINSKU DOZVOLU 

Dozvoljava se građenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Kutine – IV faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina – istok, 3. skupine, na katastarskim česticama br. 7830/1; 7832; 7814/2; 9790; 9791/4; 8249; 8287; 8269; 4191/3; 4191/6; 4190; 4189; 4181/3; 5331; 7794/3; 9789; 3750/5; 7976; 3748/2; 3748/3; 7919; 3769/7; 3766/2; 3766/5; 3766/1; 3790; 7977; 7919; 3750/4; 3764/2; 3760/2; 3758/;2; 3756/2; 3754/2; 3789/2; 7831/1; 4139/3; 4140/1; 4141/1; 4123/52; 7932; 3886/2; 7787/1, k.o. Kutina i k.č.br. 2371/3; 2422/2 k.o. Husain, po zahtjevu koji je zatražio investitor Moslavina d.o.o. iz Kutine, Zagrebačka 1, OIB 98526328089, zastupan po tvrtki HIDROPROJEKT-CONSULT d.o.o., Draškovićeva 33, Zagreb, OIB 99799120072, u skladu sa glavnim projektom

Građevinska dozvola - faza IV.pdf

Službeni dio

Popis službenih obavijesti