GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta – VI faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina sjever – Kutinska Slatina
26.2.2015. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA

Upravni odjel za komunalni sustav
i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/14-01/02
URBROJ: 2176/03-06/14-15-4
Kutina, 25.02.2015. godine            

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta

-          dostavlja se

 I.     Pozivaju se stranke u postupku ( investitor, vlasnik i nosioci drugih stvarnih prava na nekretnini za koje se izdaje građevinska dozvola, te vlasnik i nosioci drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola ) na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Kutine – VI faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina sjever – Kutinska Slatina , 3. skupine, na katastarskim česticama 4611/1; 4611/2; 4612; 4614/8; 4614/3; 4614/5; 4614/9; 4614/10; 4615, k.o. Selište; k.č.br. 1197; 1187/1; 1187/2; 1186/2; 1186/1; 1185; 1182/1; 1182/2; 1182/3; 1202/1; 1180; 1179/7; 1179/8; 1179/9; 1179/11; 1179/1; 1188, k.o. Šartovac; k.č. br. 1432/1; 7843, 7791; 7842; 1453/1; 1454/2; 1454/4; 1454/5; 1454/6; 1454/8; 1454/9; 1454/10; 1456/1; 1456/3; 1456/2; 1456/5; 1456/4; 1457/1; 1457/2; 1457/3; 1458/1; 1458/2; 1458/3; 1458/4; 1709/3; 1709/1; 1709/2; 1711/2; 1711/3; 1712/2; 1712/4, 1712/1; 1712/3; 1713/1; 1713/2; 1714/1; 1714/3; 1715/1; 1715/2; 1715/7; 1715/13; 1715/5; 7787/8, 7787/7; 2439/3; 2439/1; 2440; 2441; 4611/1; 1692/2; 1692/3; 1691/1; 7853; 7854; 1690/2; 1690/3; 1687; 1695, k.o. Kutina, investitora Moslavina d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1. 

II.    Uvid u spis predmeta stranke mogu izvršiti dana 13.03.2015. godine (petak) u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

III.   Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svog opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranke ne odazovu ovom pozivu.

Voditelj Odsjeka:

Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti