GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta - IV faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina – istok
26.2.2015. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA

Upravni odjel za komunalni sustav
i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/14-01/03
URBROJ: 2176/03-06/14-15-4
Kutina, 25.02.2015. godine            

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta

-          dostavlja se

I.     Pozivaju se stranke u postupku ( investitor, vlasnik i nosioci drugih stvarnih prava na nekretnini za koje se izdaje građevinska dozvola, te vlasnik i nosioci drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola ) na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Kutine – IV faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina – istok , 3. skupine, na katastarskim česticama broj: 7830/1; 7832; 7814/2; 9790; 9791/4; 8249; 8287; 8269; 4191/3; 4191/6; 4190; 4189; 4181/3; 5331; 7794/3; 9789; 3750/5, 7976; 3748/2; 3748/3; 7919; 3769/7; 3766/2; 3766/5; 3766/1; 3790; 7977; 7919; 3750/4; 3764/2; 3760/2; 3758/2; 3756/2; 3754/2; 3789/2; 7831/1; 4139/3; 4140/1; 4141/1; 4123/52; 7932; 3886/2; 7787/1, k.o. Kutina i k.č.br. 2371/3; 2422/2 k.o. Husain, investitora Moslavina d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1. 

II.    Uvid u spis predmeta stranke mogu izvršiti dana 13.03.2015. godine (petak) u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

III    Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svog opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranke ne odazovu ovom pozivu.

Voditelj Odsjeka:
Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti