GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiJavni poziv za uvid u spis predmeta - III faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina – istok
26.2.2015. - E-Oglas


REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA

Upravni odjel za komunalni sustav
i prostorno uređenje
Odsjek za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/14-01/01
URBROJ: 2176/03-06/14-15-4
Kutina, 25.02.2015. godine            


PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta

 -          dostavlja se


I.     Pozivaju se stranke u postupku ( investitor, vlasnik i nosioci drugih stvarnih prava na nekretnini za koje se izdaje građevinska dozvola, te vlasnik i nosioci drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola ) na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda Grada Kutine – III faza – kanalizacijska mreža naselja Kutina – centar , 3. skupine, na katastarskim česticama 7833/1; 7813/1; 7787/1; 7814/2; 7834/1; 4317; 8428/2; 8456/1; 8456/3; 8456/4; 8455; 8454; 8453; 8452; 8451; 8450; 8449; 8448; 8447; 8446/2; 8445; 8444; 8443; 8442, 8441; 8440; 8439; 8438; 8436; 8435; 8434/2; 8433; 8430; 7827; 3592/2; 7833/1; 3621; 3612; 4317; 7834/1; 8411/1; 9805; 9806/1, k.o. Kutina, investitora Moslavina d.o.o. Kutina, Zagrebačka 1. 

II.    Uvid u spis predmeta stranke mogu izvršiti dana 13.03.2015. godine (petak) u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

III.   Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svog opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranke ne odazovu ovom pozivu.

Voditelj Odsjeka:

Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.


Službeni dio

Popis službenih obavijesti