GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiUvid u lokacijsku dozvolu
9.12.2014. - E-Oglas


Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje , nadležan na temelju članka 195. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.) rješavajući po zahtjevu kojeg je podnijela tvrtka PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva HR-44320 Kutina, Aleja Vukovar 4, 018 24503685008, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.) izdaje lokacijsku dozvolu.

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene - visokotlačni cjevovod plina od PMRS Kutina 1 do postrojenja amonijak.

Lokacijska dozvola (.pdf)
Prilog 1 (.pdf)
Prilog 2 (.pdf)

Službeni dio

Popis službenih obavijesti