GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijestiPoziv na uvid u spis - KLIK PAR d.o.o.
8.9.2014. - E-Oglas


Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, na temelju odredbe članka 116.  stavka 1. Zakona o gradnji  (NN RH br. 153/13.)

 P O Z I V A

na  uvid u spis radi izjašnjenja javnom objavom na oglasnoj ploči sljedeće stranke:


   1. Specijalistički servisi d.o.o. Kutina, Slavonska 5 (k.č.br. 8247/1 k.o.Kutina)

  2  Enikon – projektiranje d.o.o. Kutina, Vladimira Preloga bb (k.č.br. 8237/10 k.o.Kutina)

  3. Grad  Kutina (k.č.br. 8238/4, 8248/2, 8236/2, 8235/2, 8234/2, 8233/2, 8232/2, 8231/2,    

      8230/3, 8230/1, 8246/1, 8247/2, 8237/11, 8238/5, 8239 k.o. Kutina)

  vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola, kao i vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, a za koju ovo tijelo po zahtjevu „KLIK PAR“ d.o.o. iz Kutine, Baranjska bb, vodi postupak izdavanja građevinske dozvole za izgradnju drvno-industrijskog pogona – prerada drva (proizvodnja piljenog furnira i drvenih elemenata) na k.č.br. 8247/2 k.o. Kutina  u Kutini, Baranjska bb, da izvrše uvid u spis.

Uvid u spis stranke mogu izvršiti osobno ili putem svog opunomoćenika dana 15.09.2014. godine (ponedjeljak) u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje, Odsjek za prostorno uređenje Grada Kutine, Kutina, Trg kralja Tomislava 12, I kat, soba broj 11, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

 Stranka je dužna dati na uvid osobnu iskaznicu i dokaz o pravnom interesu. Ako se stranke ne odazovu ovom pozivu, a izostanak ne opravdaju, postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i materijalnog propisa.

 Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranke u postupku ne odazovu ovom pozivu.

  

Voditelj Odsjeka:
Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.Službeni dio

Popis službenih obavijesti