GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Natječaj: Zakup građevinskog zemljišta za postavljanje reklamnih panoa - Izmjena natječaja
14.12.2017.

Grad Kutina objavljuje izmjenu nadmetanja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje reklamnih panoa na k.č.br. 4209 k.o. Kutina


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Dječji vrtić Kutina-Energetska obnova zgrade Neven Dječjeg vrtića Kutina
14.12.2017.

Dječji vrtić Kutina Grad Kutina objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku nabave Energetska obnova zgrade Neven Dječjeg vrtića Kutina.


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Javna nabava-OŠ Banova Jaruga-Energetska obnova zgrade OŠ Banova Jaruga
14.12.2017.

OŠ Banova Jaruga objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku nabave Energetska obnova zgrade OŠ Banova Jaruga.


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: OŠ Stjepana Kefelje-Energetska obnova zgrade OŠ Stjepana Kefelje
14.12.2017.

OŠ Stjepana Kefelje objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku nabave Energetska obnova zgrade OŠ Stjepana Kefelje.


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: OŠ Mate Lovraka-Energetska obnova zapadne zgrade OŠ Mate Lovraka
14.12.2017.

 

OŠ Mate Lovraka objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku nabave Energetska obnova zgrade OŠ Mate Lovraka.

Pročitajte obavijest.

Javna nabava: OŠ Mate Lovraka-Energetska obnova istočne zgrade OŠ Mate Lovraka
14.12.2017.
OŠ Mate Lovraka objavljuje Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju u postupku nabave Energetska obnova zgrade OŠ Mate Lovraka.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Dječji vrtić Kutina-Nabava prijevoza djece romske nacionalnosti
12.12.2017.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine (Službene novine br. 3/17), Dječji vrtić Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge prijevoza djece romske nacionalnosti. Rok za dostavu ponuda je 21.12.2017. godine do 9,00 sati.


Pročitajte obavijest.

E-Oglas: Lokacijska dozvola aglomeracija Kutina
8.12.2017.
Sisačko-moslavačka županija, Grad Kutina, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka MOSLAVINA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju , HR-44320 Kutina, Zagrebačka 1, OIB 98526328089 zastupana po opunomoćeniku tvrtki "Hidroprojekt - ing" projektiranje d.o.o. Zagreb, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) izdaje lokacijsku dozvolu. 

Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru: građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – Novelacija projektne dokumentacije „Poboljšanje vodno - komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“, 2. skupine


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Dječji vrtić - Zamrznuta riba, povrće i sladoled
8.12.2017.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Dječji vrtić Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu zamrznute ribe, voća i sladoleda. Rok dostave ponuda: 19.12.2017. do 9,00 sati.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Dječji vrtić - Svježe voće i povrće
8.12.2017.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Dječji vrtić Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu svježeg voća i povrća. Rok dostave ponuda: 21.12.2017. do 9,30 sati.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Dječji vrtić - sredstva za čišćenje i održavanje
8.12.2017.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Dječji vrtić Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu sredstava za čišćenje i održavanje. Rok dostave ponuda: 19.12.2017. do 9,00 sati.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Dječji vrtić - Prerađeno voće i povrće
8.12.2017.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Dječji vrtić Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu prerađenog voća i povrća. Rok dostave ponuda: 19.12.2017. do 9,00 sati.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Dječji vrtić - Piletina puretina i prerađevine
8.12.2017.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Dječji vrtić Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu piletine, puretine i prerađevina. Rok dostave ponuda:21.12.2017. do 11,00 sati.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Dječji vrtić - Ostali prehrambeni proizvodi
8.12.2017.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Dječji vrtić Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu Ostalih prehrambenih proizvoda. Rok dostave ponuda:21.12.2017. do 10,30 sati.

Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: Dječji vrtić - Mlijeko i mliječni proizvodi
8.12.2017.
Sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Kutine, Dječji vrtić Kutina objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu Mlijeka i mliječnih proizvoda. Rok dostave ponuda:21.12.2017. do 10,00 sati.

Pročitajte obavijest.


Stranica 1 od 35 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti