GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Službene obavijesti


Aktualnosti: Pertokemija d.d. - OBAVIJEST O OBUSTAVI POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU UREE 2
23.8.2019.

U nedjelju 25. kolovoza 2019. će uslijediti obustava Postrojenja za proizvodnju Uree 2, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.
U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Petrokemija d.d.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: PETROKEMIJA d.d. - OBAVIJEST O STARTU POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU DUŠIČNE KISELINE
20.8.2019.
Danas (20. kolovoza 2019.) će uslijediti start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline 1, linija 2, u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d.
U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

                                                                                                                                                                                                            Petrokemija d.d.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Plinacro d.o.o. - obavijest
19.8.2019.
Obavještavamo Vas da ćemo u sklopu radova redovnog strojarskog održavanja Regije središnja Hrvatska obaviti strojarske-montažne radove na: plinovodu ON 500 Virovitica - Kutina dana 20.08.2019, te će se ispuhivati plin iz navedenog plinovoda kao i plinskom čvoru.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Obavijest o startu postrojenja DUKI 1
9.8.2019.

Pročitajte obavijest.

Razvoj, gospodarstvo i imovina Grada: Javni poziv za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2019. godinu
31.7.2019.

Na temelju Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2016. – 2019. godine („Službene novine Grada Kutine“ broj 4/16, 8/16, 1/17, 7/17, 6/19) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2019. godinu (KLASA: 320-21/16-01/42, URBROJ: 2176/03-06-01/08-19-597 od 25. srpnja 2019. godine), gradonačelnik Grada Kutine objavljuje JAVNI POZIV za provedbu mjera Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za 2019. godinu


Pročitajte obavijest.

Natječaj: Grad Kutina: prijam u službu u Upravni odjel za financije, Odsjek za razrez i naplatu javnih prihoda
29.7.2019.

Grad Kutina objavljuje javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije, Odsjek za razrez i naplatu javnih prihoda, na radno mjesto:  viši stručni suradnik za razrez i naplatu javnih prihoda – 1 izvršitelj/icana neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.  Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se na adresu: Grad Kutina, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Trg kralja Tomislava 12, 44320 Kutina, u roku 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom: „Ne otvaraj – za natječaj za višeg stručnog suradnika za razrez i naplatu javnih prihoda.“


Pročitajte obavijest.

Natječaj: JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU NEKRETNINA
24.7.2019.

Predmet javnog natječaja je poslovni prostor u mjesnom domu u Gojlu, izgrađenom na k.č.br. 1812/1 k.o. Ilova, na adresi Naftaplinska 11, Gojlo i to prostorija površine 52,61 m2.  


Pročitajte obavijest.

Savjetovanje s javnošću - otvoreno: Odluka o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada Kutine
23.7.2019.

Grad Kutina objavljuje internetsko javno savjetovanje za sudjelovanje u nacrtu Odluke o upravljanju imovinom  u vlasništvu Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Savjetovanje s javnošću - otvoreno: Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kutine
23.7.2019.

Grad Kutina objavljuje internetsko javno savjetovanje za sudjelovanje u nacrtu Odluke o 3. izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  u vlasništvu Grada Kutine.


Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: OBAVIJEST O STARTU PROIZVODNJE POSTROJENJA DUKI 2
16.7.2019.
Danas (16. srpnja 2019.) će uslijediti start Postrojenja za proizvodnju dušične kiseline - DUKI 2.

Pročitajte obavijest.

Aktualnosti: Dijalog EU-a s mladima- poziv na ispunjavanje upitnika
16.7.2019.
Grad Kutina uključio se u inicijativu  Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije (EYCS) krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima.

Pročitajte obavijest.

Gradska uprava: OBAVIJEST O DEZINSEKCIJI KOMARACA NA PODRUČJU GRADA KUTINE
12.7.2019.

Dana 16. srpnja 2019. godine u večernjim satima vršiti će se larvicidno i adulticidno tretiranje komaraca u Gradu Kutini i prigradskim naseljima. Tretiranje će se provoditi sa zemlje sa aparatima mobil-star i Swinfog.


Pročitajte obavijest.

Javna nabava: Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište
11.7.2019.

Grad Kutina objavljuje projektnu dokumentaciju za reciklažno dvorište.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OŠ Vladimira Vidrića - Jednostavne nabava Udžbenika za obvezne predmete za učenike 1., 5. i 7. razreda za školsku godinu 2019./2020.
10.7.2019.

Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave OŠ Vladimira Vidrića objavljuje Dokumentaciju za provedbu postupka jednostavne nabave Udžbenika za obvezne predmete za učenike 1., 5. i 7. razreda za školsku godinu 2019./2020.


Pročitajte obavijest.

Jednostavna nabava: OS Vladimira Vidrića - Jednostavne nabava Udžbenika za izborne predmete za učenike 1., 3., 4., 5., 7. i 8. razreda
10.7.2019.

Sukladno čl. 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave OŠ Vladimira Vidrića objavljuje Dokumentaciju za provedbu postupka jednostavne nabave Udžbenika za izborne predmete za učenike 1., 3., 4., 5., 7. i 8. razreda za školsku godinu 2019./2020.


Pročitajte obavijest.


Stranica 1 od 33 Predhodna [1][2][3][4][5][6] Sljedeća

Službeni dio

Popis službenih obavijesti