GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša

Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša
P. Preradovića 2

Pročelnik

Prvremeni pročelnik Eduard Gelešić, dipl. ing. građ.
Tel. 044/681-168
Fax. 044/681-082
Email: komunalno@kutina.hr

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV, GRAĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 Upravni odjel za komunalni sustav, građenje i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na:

 • razvoj komunalnog gospodarstva u cilju osiguranja uvjeta za održivi razvitak komunalnih djelatnosti, za odvijanje urbanog prometa i razvitak prometne infrastrukture;
 • koordinaciju operativnih aktivnosti trgovačkih društava Komunalni servisi Kutina d.o.o., Moslavina d.o.o. i Eko Moslavina d.o.o.
 • koordinaciju i nadzor kapitalnih ulaganja u kojima Grad sudjeluje kao suinvestitor;
 • pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove vezane za pripremu i izradu projektne dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša;
 • gradnju i održavanje objekata, uređaja i ostale komunalne infrastrukture u nadležnosti i vlasništvu Grada;
 • područje prometa i veza;
 • komunalno i prometno redarstvo;
 • prometno tehničke poslove, održavanje i gradnju nerazvrstanih cesta te praćenje izgradnje javnih cesta u projektima u kojima participira Grad;
 • utvrđuje obveznike, vodi bazu te razrez, naplatu i evidenciju prihoda iz područja komunalnog gospodarstva;
 • zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i održivi razvoj
 • gospodarenje otpadom;
 • -vodno gospodarstvo;
 • upravljanje javnim površinama;
 • i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

 

ZAKONSKI OKVIR

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu

http://www.zakon.hr/z/319/Zakon-o-komunalnom-gospodarstvu

 • Zakon o prostornom uređenju

http://www.zakon.hr/z/689/Zakon-o-prostornom-uređenju

 • Zakon o gradnji

http://www.zakon.hr/z/690/Zakon-o-gradnji

 • Zakon o građevinskoj inspekciji

http://www.zakon.hr/z/691/Zakon-o-građevinskoj-inspekciji

 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom

http://www.zakon.hr/z/657/Zakon-o-održivom-gospodarenju-otpadom

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

http://www.zakon.hr/z/241/Zakon-o-vlasništvu-i-drugim-stvarnim-pravima

 • Zakon o zemljišnim knjigama

http://www.zakon.hr/z/103/Zakon-o-zemljišnim-knjigama

 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

http://www.zakon.hr/z/513/Zakon-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnog-prostora

 • Zakon o zaštiti okoliša

http://www.zakon.hr/z/194/Zakon-o-zaštiti-okoliša

 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

http://www.zakon.hr/z/156/Zakon-o-državnoj-izmjeri-i-katastru-nekretnina

 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade

http://www.zakon.hr/z/726/Zakon-o-izvlaštenju-i-određivanju-naknade

 • Zakon o grobljima

http://www.zakon.hr/z/381/Zakon-o-grobljima

 • Zakon o cestama

http://www.zakon.hr/z/244/Zakon-o-cestama

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

http://www.zakon.hr/z/245/Zakon-o-prijevozu-u-cestovnom-prometu

 • Zakon o javnoj nabavi

http://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi

 

SLUŽBENICI


Odsjek za komunalni red  Odsjeka za prostorno uređenje 
   
Savjetnik za pravne poslove
Ana Jelić, dipl.iur.
Tel: 044/681-081
Fax: 044/681-082
Email: ana.jelic@kutina.hr
Voditelj odsjeka za prostorno uređenje
Eduard Gelešić, dipl.ing.građ.

Tel. 044/692-035
Fax. 044/683-459
Email: gelesic@kutina.hr

Viši savjetnik za građenje i investicijsko održavanje
Darko Lež, dipl. ing. građ.
Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Email: lez@kutina.hr
Viši savjetnik za provedbu dok. prost. uređenja i građenja
Snježana Šlabek Ohman, dipl. ing. arh
Tel. 044/692-036
Fax. 044/683-459
Email: slabek-ohman@kutina.hr
Referent - komunalni redar
Boris Kustec, kem.tehn.
Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Mob. 099/3 999 533
Email: kustec@kutina.hr

Referent - komunalni redar
Igor Rendulić
Tel: 044/681-081
Fax: 044/681-082
Mob: 099/3-999-537
E-mail:rendulic@kutina.hr

Savjetnik za prostorno uređenje
Danijel Husnjak, dipl. ing. građ.

Tel. 044/692-033
Fax. 044/692-029
Email: husnjak@kutina.hr

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje
Matija Kovačević, struc.spec.ing.aedif.

Tel. 044/692-031
Fax. 044/692-029
Email: kovacevic@kutina.hr
Stručni suradnik za komunalnu naknadu
Gordana Maravić, bacc.oec.

Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Email: maravic@kutina.hr
Savjetnik za prostorno uređenje
Valentina Štefančić, dipl.ing.građ.

Tel. 044/692-032
Fax. 044/692-029
Email: stefancic@kutina.hr
Referent za opće poslove
Tereza Opačak, ek.tehn.
Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Stručni suradnik - upravni referent za provedbu dokumenata
Sandra Rudolf, upr.prav.

Tel. 044/692-037
Fax. 044/683-459
Email: rudolf@kutina.hr
Referent za građenje i komunalni doprinos
Vlado Rast
Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Stručni suradnik za provedbu dok. prost. uređenja i građenja
Senkica Đurinec, ing.arh. 

Tel. 044/692-037
Fax. 044/683-459
Email: durinec@kutina.hr
Referent za održavanje  komunalne infrastrukture
Vesna Šafran, građ.teh.

Tel. 044/681-081
Fax. 044/681-082
Mob. 099/3999-536,
Email: safran@kutina.hr
 
Pomoćnik pročelnika za prostorno uređenje 
Nikolina Borić, mag.ing.geod. et geoinf.
Tel. 044/692-030
Fax. 044/692-029
Email: boric@kutina.hr