GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu-skrb i civilno-društvo

Pročelnik

Privremeni pročelnik, Željko Tomičić, dipl. iur.
Tel. 044/692-040
Fax. 044/692-029
Email: drustvene@kutina.hr

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na:
-           poslovanje proračunskih korisnika iz nadležnosti Odjela;
-           pripremu i nadzor financijskih planova proračunskih korisnika iz nadležnosti Odjela;
-           predškolski odgoj;
-           osnovno školstvo;
-           subvencioniranje i stipendiranje učenika srednjih škola;
-           stipendiranje studenata;
-           socijalnu skrb;
-           zdravstvo;
-           poticanje demografskog rasta;
-           rad sa udrugama civilnog društva;
-           udruge proistekle iz domovinskog rata i branitelje;
-           sport;
-           kulturu
-           tehničku kulturu;
-           mlade;
-           umirovljenike i građane treće životne dobi;
-           vjerske zajednice;
-           i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

ZAKONSKI OKVIR

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  http://www.zakon.hr/z/317/Zakon-o-odgoju-i-obrazovanju-u-osnovnoj-i-srednjoj-školi

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju http://www.zakon.hr/z/492/Zakon-o-predškolskom-odgoju-i-obrazovanju

Zakon o sportu http://www.zakon.hr/z/300/Zakon-o-sportu

Zakon o kulturnim vijećima http://www.zakon.hr/z/537/Zakon-o-kulturnim-vijećima

Zakon o ustanovama http://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

Zakon o udrugama http://www.zakon.hr/z/64/Zakon-o-udrugama

Zakon o socijalnoj skrbi  http://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

http://www.zakon.hr/z/824/Zakon-o-socijalnoj-skrbi-2016

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u prvom tromjesečju 2016. godine http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_122_2311.html

Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_122_2316.html

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html

Odluka o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_70_1515.htmlSLUŽBENICI

 • Savjetnik za društvene djelatnosti
 • Viši savjetnik za odgoj i obrazovanje
  • Renata Vlahek, prof.
   Tel. 044/692-041
   Fax. 044/692-029
 • Savjetnik za pravne i socijalne poslove
  • Željko Tomičić, dipl.prav.
   Tel: 044/692-048
   Fax: 044/683-463
   E-mail: tomicic@kutina.hr
 • Viši savjetnik za kapitalna ulaganja, investicijsko održavanje i zaštitu na radu
  • Eldar Obralić, dipl.ing.građ.
   Tel. 044/692-024
   Fax. 044/692-029
   Email:obralic@kutina.hr
 • Viši referent za društvene djelatnosti
  • Andrea Horvat
   Tel. 044/692-022
   Fax. 044/692-029
   Email: horvat@kutina.hr