GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

O projektu

„RAZVOJEM UMJETNIČKIH VJEŠTINA DO SVIJETA RADA“

 

Nositelj projekta:
Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Kutina

Partneri u projektu:
Udruga „OSI“ - osoba s invaliditetom Kutina
Pučko otvoreno učilište Kutina
Grad Kutina
Muzej Moslavine Kutina


Vrijednost projekta:
 • 102.543,64 €
Trajanje projekta:
 • prosinac 2010. – prosinac 2011.
Ciljana skupina:
 • Nezaposlene osobe s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije
Ciljevi projekta:
 • Pridonijeti povećanju zapošljivosti osoba s invaliditetom i smanjenju socijalne isključenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji
 • Unaprijediti razinu znanja i vještina osoba s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke Županije provođenjem prilagođenih obrazovnih programa i aktivnosti socijalnog poduzetništva
Očekivani rezultati:
 • Unaprijeđena znanja i vještine osoba s invaliditetom sukladno potrebama tržišta rada i njihovim specifičnim mogućnostima
 • Obrazovna institucija osposobljena za provođenje obrazovnih aktivnosti s osobama s invaliditetom
 • Osmišljen model zapošljavanja osoba s invaliditetom u okviru socijalnog poduzetništva
 • Informirana šira javnost o rezultatima projekta
Aktivnosti:
 • uvođenje novog nastavnog programa za keramičara – samostalnog izrađivača ukrasnih predmeta od gline
 • obuka predavača za program keramike
 • osobe s invaliditetom uključene u program keramike
 • osposobljeni asistenti za rad s osobama s invaliditetom
 • adaptacija prostora obrazovne institucije za rad s osobama s invaliditetom
 • obuka osoblja obrazovne institucije za rad s osobama s invaliditetom
 • osmišljeni novi suveniri vezani uz kulturno-povijesnu baštinu regije Moslavina
 • osobe s invaliditetom uključene u izradu novih suvenira
 • izrađena brošura i održana izložba novih suvenira
 • dvije osobe s invaliditetom zaposlene u okviru socijalnog poduzetništva
 • održane konferencije za novinare
 • izrađeni letci i plakati
 • izrađen projektni film
 • web stranica projekta

Sisačko-moslavačka županije je druga županija po stopi nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj (krajem 2009. godine stopa nezaposlenosti u Sisačko-moslavačkoj županiji iznosila je 29,4%, a u RH 16,7%). Nezaposlenost osoba s invaliditetom smatra se glavnom zaprekom za njihovu socijalnu uključenost.

Kroz projekt „Razvojem umjetnički vještina do svijeta rada“, unaprjeđenje razine postojećih znanja i vještina postiglo bi se provođenjem obrazovnog programa za keramičara – samostalnog izrađivača ukrasnih predmeta od gline. Svladavanjem tog programa osobe s invaliditetom biti će osposobljene za izradu keramičkih predmeta. U svrhu pomoći osobama s invaliditetom u svladavanju navedenog obrazovnog programa uključit će se asistenti za rad s osobama s invaliditetom. Navedeno će se postići provođenjem obrazovanja dugotrajno nezaposlenih osoba za njegovatelje koji će pomoći osobama s invaliditetom u izvršavanju aktivnosti za vrijeme projekta, kao i ubuduće u uključivanju u svijet rada.

Osobe s invaliditetom dobile bi na konkurentnosti jer bi im se pružila izobrazba na osnovi potreba lokalne zajednice za turističkim suvenirima. U gospodarstvu mnogih zemalja turizam je prepoznat kao značajna gospodarska djelatnost i pokretač zapošljavanja.

U Sisačko-moslavačkoj županiji sve više su izraženi zahtjevi za originalnim proizvodima – tradicijski ručno rađenim predmetima što je podloga razvoju vještina potrebnih za proizvodnju takvih predmeta. Provođenjem aktivnosti izrade novo osmišljenih suvenira od keramike te zapošljavanjem 2 obučene osobe s invaliditetom u Udruzi OSI Kutina uvelike bi se doprinijelo razvoju socijalnog poduzetništva na području Sisačko-moslavačke županije. Takav oblik socijalnog poduzetništva može biti model za buduće aktivnosti sa osobama s invaliditetom.

Ciljana skupina ovog projekta su nezaposlene osobe s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije. Broj nezaposlenih osoba s invaliditetom prijavljenih u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na području Županije krajem 2009. godine iznosio je 334. Ukupan broj registriranih nezaposlenih osoba u istom periodu iznosio je 17922. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba s invaliditetom evidentirano je 47% žena. Prema dobi najviše je mladih do 29 godina starosti (35%), 74% su dugotrajno nezaposleni i 45% ih je bez radnog iskustva. Najviše ih je evidentirano sa srednjim 3-godišnjim školama. U aktivnosti projekta biti će uključeno 20 nezaposlenih osoba s invaliditetom.

Krajnji korisnik ovog projekta je cijela lokalna zajednica jer će se učvrstiti postojeća partnerstva, a također će se formirati nova partnerstva vezana za rad s osobama s invaliditetom. Osmišljavanjem i izradom novog suvenira očuvat će se kulturna baština regije Moslavina i doprinijeti turističkoj ponudi. Krajnji korisnici su i dugotrajno nezaposlene osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji kojih je krajem 2009. godine evidentirano 55%. Obrazovanje za asistente proći će 10 osoba, od kojih će se 2 uključiti u rad s osobama s invaliditetom u okviru projekta. U Pučko otvoreno učilište Kutina – institucija za obrazovanje odraslih uvest će novi obrazovni program za keramičara – samostalnog izrađivača ukrasnih predmeta od gline. Adaptirati će prostor i osposobiti osoblje za rad s osobama s invaliditetom. Time bi se osigurali uvjeti za kontinuirano provođenje i ostalih obrazovnih aktivnosti s osobama s invaliditetom.

Jedna od aktivnosti u projektu su i radionice o samostalnom traženju posla posebno namijenjene osobama s invaliditetom. Radionicama kao i pravnim savjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utjecalo bi se na aktivniji pristup pronalaženju posla.
Nositelj projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Kutina koji će imati provedbenu, nadzornu i koordinacijsku ulogu u svim aktivnostima, ali i specifična zaduženja kao što su odabiri osoba za obrazovni program keramike, obuku za asistente za rad s osobama s invaliditetom, provedba radionica za traženje posla i sudjelovanje u promidžbenim aktivnostima.

Partneri u projektu su:

 • Pučko otvoreno učilište Kutina – nositelj svih aktivnosti vezanih za uvođenje i provedbu obrazovnih programa za keramičara i asistente/njegovatelje i prilagodbe prostora te sudjelovati u promidžbenim aktivnostima u projektu.
 • Udruga „OSI“ - osoba s invaliditetom Kutina – imati će savjetodavnu ulogu u prilagodbi prostora u obrazovnoj instituciji, sudjelovati će u odabiru osoba s invaliditetom-polaznika obrazovanja za keramičara i u odabiru nezaposlenih osoba – polaznika obuke za asistente/njegovatelje. Zaposliti će osobe s invaliditetom u okviru socijalnog poduzetništva. Sudjelovati će u održavanju web stranice projekta te sudjelovati u promidžbenim aktivnostima.
 • Muzej Moslavine Kutina – osmislit će izgled i vrstu novih suvenira, izraditi brošuru te organizirat izložbu izrađenih suvenira.
 • Grad Kutina – organizirati će konferencije za novinare, u okviru svoje web stranice izraditi će i održavati web stranicu projekta. Sudjelovati će u nadzoru nabave opreme i uređenju prostora obrazovne institucije.
Provedbom ovog projekta nastojat će se povećati senzibilitet javnosti za specifične potrebe i probleme osoba s invaliditetom. Svi partneri u projektu, kao i sam nositelj, smatraju rezultate projekta jednim od preduvjeta za promicanje i daljnji razvoj aktivnosti usmjerenih na osobe s invaliditetom na području Sisačko-moslavačke županije.

Vremenski raspored glavnih aktivnosti:
Siječanj 2011. godine:
 • pripremiti materijalne uvjete za provođenje tečaja za njegovatelje
 • izvršiti selekciju dugotrajno nezaposlenih osoba za pohađanje tečaja za njegovatelje
Veljača – ožujak- travanj 2011. godine:
 • pripremiti materijalne uvjete za adaptaciju prostora u Pučkom otvorenom učilištu u Kutini
 • provođenje tečaja za njegovatelje
 • pripremiti materijalne uvjete i nabaviti opremu za potrebe tečaja za keramičara
 • provođenje tečaja za buduće predavače keramike
 • radovi na adaptaciji prostora u POU Kutina
 • izvršiti selekciju nezaposlenih osoba s invaliditetom za tečaj keramike
Svibanj – lipanj - srpanj 2011. godine:
 • provođenje tečaja keramike namijenjenog osobama s invaliditetom
 • osmisliti izgled i vrstu novih suvenira
 • održati konferenciju za novinare
Kolovoz – prosinac 2011. godine:
 • izrada novih suvenira putem radne prakse u okviru tečaja za keramičara
 • izrađena brošura novih suvenira
 • izložba novih suvenira i ostalih predmeta izrađenih na tečaju za keramičara
 • 2 osobe s invaliditetom – uspješni polaznici tečaja za keramičara zaposleni u Udruzi „OSI“ – osoba s invaliditetom Kutina
 • završno predstavljanje projektnih rezultata
U svrhu praćenja projekta izradit će se projektni film kojemu je cilj doprinijeti informiranju šire javnosti o projektu kao i senzibilizirati društvo za probleme osoba s invaliditetom. Obavit će se terenska snimanja i fotografiranje projektnih aktivnosti, snimanje intervjua sa sudionicima.

Kontakt

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područna služba Kutina
Crkvena 13
44320 Kutina
Tel.: +385 44 691 370
Fax: +385 44 683 538
www.hzz.hr

Kontakt  osobe:
1.   Eva Štimac
Voditeljica projekta
+385  44 691 372
E-mail: eva.stimac@hzz.hr

2.   Tanja Lovrić-Ivanković
Asistentica na projektu
+385  44 691 385
E-mail:tanja.lovric-ivankovic@hzz.hr

3.   Mario Krušić
Administrator na projektu
+385  44 691 384
E-mail: mario.krusic@hzz.hrPučko otvoreno učilište Kutina
Stjepana Radića 3
44320 Kutina
Tel.: +385 44 682 318
Fax::
www.pou-kutina.hr

Kontakt osoba:
1.   Irena Vdović
Ravnateljica
+385  44 682 315
E-mail: ravnateljica@pou-kutina.hrUdruga "OSI"-osoba s invaliditetom Kutina
Augusta Senoe 2
44320 Kutina
Tel.: + 385 44 625 598

Kontakt osoba:
1.   Vjekoslav Hanjilec
Administrativni tajnik
+385 44 625 598
E-mail: udruga-osi@hi.t-com.hrGrad Kutina
Trg Kralja Tomislava 12
44320 Kutina
Tel.: + 385 44 692 010
www.kutina.hr

Kontakt osoba:
1.   Tomislav Uroić
Savjetnik za informacijske sustave i e-upravu
+385 44 692 026
E-mail: uroic@kutina.hr
Muzej Moslavine Kutina
Trg Kralja Tomislava 13
44320 Kutina
Tel.: + 385 44 683 548
www.muzej-moslavine.hr

Kontakt osoba:
1.   Slavica Moslavac
Ravnateljica
+385 44 683 569
E-mail: muzej-moslavine-kutina@sk.t-com.hr

Galerija

Projekti

Projekti za OSI

Osnovni ciljevi Instrumenta pretpristupne pomoći IPA (eng. Instrument for Pre-Accesion asistance) su pomoć državama kandidatkinjama i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te priprema za korištenje Strukturnih fondova.
IV. Komponenta IPA programa – Razvoj ljudskih potencijala podupire prioritete i mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalnog uključivanja.

PROGRAM DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

„POTICANJE INTENZIVNIJEG UKLJUČIVANJA OSOBA S INVALIDITETOM NA TRŽIŠTE RADA “


Osnovni je cilj programa dodjele bespovratnih sredstava „Poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada“ socijalno uključivanje osoba s invaliditetom kroz njihovu integraciju na tržište rada.

Program je osmišljen kako bi se podržali projekti koji pridonose povećanju zapošljivosti osoba s invaliditetom i njihovoj integraciji na tržište rada kroz razvoj i provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje na regionalnoj razini, putem aktivnosti usmjerenih na pružanje obrazovanja i treninga, radnog iskustva kroz socijalno poduzetništvo, poboljšanje vještina i znanja zaposlenih osoba s invaliditetom, razvoj novih usluga i metoda rada, promicanje dostupnih poticajnih mjera te promicanje mogućnosti i prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom.

U sklopu ovog programa provodit će se projekti ukupne vrijednosti 1.643.350,11 eura.

Projekti kojima su dodijeljena bespovratna sredstva:

 • „Razvojem umjetničkih vještina do svijeta rada“
  Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Kutina
  Partneri: Pučko otvoreno učilište Kutina, Udruga „OSI“ -osoba s invaliditetom Kutina, Grad Kutina i Muzej Moslavine Kutina
 • „Službe za radne aktivnosti uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama“
  Nositelj: Udruga za promicanje inkluzije
 • „IN.Promo – uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama na tržište rada“
  Nositelj: Centar za inkluziju i podršku zajednici
  Partneri: Istarska županija, Obrtnička komora Istarske županije, Grad Labin, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije
 • „Model funkcioniranja regionalnog centra za rehabilitaciju“
  Nositelj: Centraoprema RE&ZIN
  Partneri: Primorsko-goranska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, Regionalna razvojna agencija Porin, Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke
 • „Šalter prvih poslova“
  Nositelj: Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS)
  Partneri: Udruga za promicanje prava, interesa i mogućnosti mladih s invaliditetom u Slavoniji i Baranji „Preokret“, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Vukovar
 • „Uvođenje modela virtualne radionice za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem povećanja njihove zapošljivosti“
  Nositelj: URIHO – Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
  Partneri: Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb
 • „Partnerstvo za napredak“
  Nositelj: Zajednica osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH
  Partneri: Vukovarsko-srijemska županija, Virovitičko –podravska županija, Ličko-senjska županija, Hrvatska udruga poslodavaca
 • „Rad i obrazovanje za osoba s invaliditetom“
  Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek
  Partneri: Savez organizacija invalida Osječko-baranjske županije
 • „ESCO – edukacija za socijalno zadrugarstvo – nove mogućnosti za osobe s invaliditetom“
  Nositelj: Autonomni centar - ACT
  Partneri: Udruga tjelesnih invalida Međimurja, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije, Međimurska županija, Udruga slijepih Međimurske županije
 • „Omogućavanja jednakih mogućnosti zapošljavanja za osobe s invaliditetom uzrokovanih psihičkim poremećajem“
  Nositelj: Udruga za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja Svitanje
  Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, Grad Zagreb
 • „Kreiranje uvjeta za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom na području grada Daruvara i okolice“
  Nositelj: Udruga osoba s invaliditetom Daruvar
  Partneri: Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Daruvar, Radio Daruvar, Udruženje osoba s invaliditetom Somogy iz Mađarske
 • „CITADELA – Centar za socijalno zapošljavanje osoba s invaliditetom“
  Nositelj: ZVONO – Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju
  Partneri: Udruga za kreativni razvoj – Slap, Učilište Janus
 • „Centar za zapošljavanje osoba s invaliditetom“
  Nositelj: ustanova za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „Suvenir Nova“
  Parnteri: Bjelovarsko-bilogorska županija, Grad Daruvar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Bjelovar
 • „Zapošljavanje slijepih osoba – prednost ili nedostatak“
  Nositelj: Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet
  Partneri: Obrtničko učilište Zagreb
huluhub.com
srtipe.com izmir escort
www.periporn.com canli sohbet hatti
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan