GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu
Aktualno | Arhvirano

Izbori: Rješenje o određivanju biračkih mjesta 18.4.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Na osnovi članka 51. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KUTINE na sjednici održanoj donijelo je R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA Pročitajte više...

Izbori: Zbirna lista kandidata i pravovaljana kandidatura za izbor predstavnika albanske nacionalne manjine u Gradu Kutini 16.4.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu kandidatura i pravovaljane kandidature za izbor predstavnika albanske nacionalne manjine .

Pročitajte više...

Izbori: Zbirna lista kandidata i pravovaljana kandidatura za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kutini 16.4.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu kandidata i pravovaljanu kandidaturu za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kutini.

Pročitajte više...

Izbori: Zbirna lista kandidata i pravovaljana kandidatura za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Kutini 16.4.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu kandidata i pravovaljanu kandidaturu za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Kutini.


Pročitajte više...

Izbori: Zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu Kutini 16.4.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Kutine sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu kandidata i pravovaljanu kandidaturu za izbor članova Vijeća češke nacionalne manjine u Gradu Kutini.

Pročitajte više...

Izbori: Objava biračima pripadnicima nacionalnih manjina 5.4.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

Vlada Republike Hrvatske je dana 28. ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.  Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 5. svibnja 2019. 

Pozivaju se birači pripadnici nacionalnih manjina za koje će se provesti izbori za članove vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača.  Pročitajte više...

Izbori: Obavijest o dežurstvu Izbornog povjerenstva Grada Kutine 4.4.2019.
Tags: -
Rating: Nema ocjene

U svezi provedbe izbora članova vijeća nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati 5. svibnja 2019. godine Izborno povjerenstvo Grada Kutine objavljuje uredovno vrijeme i  dežurstva.

Pročitajte više...