GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Proračun Grada Kutine za 2018. godinu

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Nakon javne rasprave o Nacrtu prijedloga proračuna za 2018. godinu održane u  Pučkom otvorenom učilištu (Arcus klub) dana 20.11. 2017. s početkom u 18h, u nastavku vam predstavljam Nacrt proračuna grada Kutine za 2018. godinu na razini od 114.604.000,00 kn s uključenim vlastitim prihodima proračunskih korisnika koji su integrirani u lokalnu riznicu Grada Kutine sa svim svojim prihodima od obavljanja vlastite djelatnosti. U Prijedlog proračuna uključeni su svi argumentirani i dostavljeni prijedlozi. Prijedlog proračuna sastavljen je uvažavajući zakonske propise u poštivanju zakonitog, namjenskog i svrsishodnog korištenja proračunskih sredstava, te u skladu s nadležnostima Grada kao jedinice lokalne samouprave. Sukladno odredbama Zakona o proračunu isti je dostavljen   Gradskom vijeću dana 15.11.2017. godine na razmatranje i usvajanje.

 

Gradonačelnik

Zlatko Babić, dipl.ing,