GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Program potpora u poljoprivredi

Programom potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za razdoblje 2016. - 2019. godine (dalje Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Kutina, u razdoblju od 2016. do 2019. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak istih.

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Kutine.

 

SVRHA PROGRAMA

Ovaj Program donosi se u cilju poticanja razvoja poljoprivrede na području Grada Kutine.
Program je izrađen u svrhu davanja potpora u što više segmenata i grana poljoprivredne proizvodnje. U ovaj Program spadaju potpore čijim će se provođenjem nastojati utjecati na brži, kvalitetniji i suvremeniji razvoj poljoprivrede na području Grada Kutine, odnosno pokušati usmjeriti u kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju i pružiti mogućnost poljoprivrednicima za njihovo uključivanje u suvremene tokove u poljoprivredi.
Ovim Programom se utvrđuje za koje grane u poljoprivredi će se isplaćivati potpore, uvjeti za ostvarivanje potpora, te prava i obveze korisnika predmetnih potpora.

CILJEVI I MJERE GRADA U RAZVOJU POLJOPRIVREDE

Ciljevi

Najvažniji ciljevi ovog Programa su:

 1. bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju hrane
 2. povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstava
 3. podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom (ruralnom) području Grada Kutine.

Mjere

Kao prioritetne mjere za ostvarivanje najvažnijih ciljeva iz prethodnog članka utvrđuju se:

 1. održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta na cijelom području gospodarenja putem poticanja ekološke proizvodnje i kultiviranja poljoprivrednog zemljišta,
 2. poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača kroz klastere, zadruge, proizvođačke organizacije, udruge i lokalnu akcijsku grupu radi povećanja njihove konkurentnosti, zajedničkog nastupa na tržištima i podizanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda,
 3. poboljšanje kvalitete života na cijelom ruralnom području putem potpora razvoju malom gospodarstvu iz poljoprivrede, razvoju seoskog turizma i poboljšanju poljoprivredne infrastrukture.

POTPORE U POLJOPRIVREDI

Potpore iz ovoga Programa dodjeljivati će se u razdoblju od 2016. do 2019. godine kako slijedi:

Sukladno Uredbi 1408/2013:

 • Mjera 1.1 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
 • Mjera 1.2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta
 • Mjera 1.3. Podizanje protugradnih mreža
 • Mjera 1.4. Navodnjavanje i zaštita od mraza
 • Mjera 1.5. Ekološka proizvodnja u poljoprivredi
 • Mjera 1.6. Proizvodnja gljiva
 • Mjera 2.1. Umjetno osjemenjivanje
 • Mjera 2.2. Kupnja vode za OPG
 • Mjera 2.3. Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica
 • Mjera 2.4. Pčelarska proizvodnja
 • Mjera 3.1. Plastenici i staklenici
 • Mjera 5.1. Premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje
 • Mjera 6.1. Legalizacija objekata za poljoprivrednu namjenu
 • Mjera 7.1. Nabavka loznih cijepova i voćnih sadnica
 • Mjera 10.1. Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem
 • Mjera 10.3. Naknade šteta od elementarne nepogode

Sukladno Uredbi 1407/2013:

 • Mjera 2.5. Higijeničarska služba i troškovi azila za životinje
 • Mjera 4.1. Poticanje poljoprivrednih proizvođača za područje distribucije vlastitih      proizvoda
 • Mjera 4.2. LAG Moslavina
 • Mjera 8.1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača
 • Mjera 8.2. Poticanje razvoja udruga
 • Mjera 9.1. Poticanje razvoja zadruga
 • Mjera 10.2. Uklanjanje ambrozije
 • Mjera 10.4. Održavanje poljskih puteva
 • Mjera 10.5. Ostali nespomenuti troškovi

Više možete pročitati iz dokumenata.

huluhub.com
srtipe.com izmir escort
contos eroticos gays incesto sunny leoan sex videos video porno anale italiani isola adamo ed eva uncensored film porno trackid=sp 006
ankara escort ankara escort bayan
rolex replica