GRAD KUTINA, Hrvatska © Grad Kutina
Menu

Info za investitore

Sagledavajući stanje gospodarstva i financija u RH Grad Kutina u cijelosti podržava inicijative poduzetničkog sektora kojima se predlaže pokretanje investicijskog vala kao jednoj od mjera za izlazak iz krize.

Kutina je industrijski grad i grad na čijem području djeluju tvrtke koje značajno učestvuje u izvozu iz RH, te kao takav iz prve ruke razumije ali i osjeća probleme s kojim se susreću sektori vezani za industriju, energetiku i poduzetnici izvoznici.

 

Vezano za navedeno, Grad Kutina je odlučio uz postojeće utvrditi još niz odluka kojima želi potaknuti investicije na svom području. Jedna od važnijih, zadnjih utvrđenih odluka je i donošenje detaljnog plana uređenja (DPU-a) u Industrijskoj-logističkoj zoni Kutina - DPU 11 (površine 35 ha) i DPU 12 (površine 21 ha),

Slika 1.: Prikaz DPU 11 i DPU 12 unutar ILZ Kutina


te sufinanciranje svake novozaposlene osobe prema Programu sufinanciranja novog zapošljavanja na području Grada Kutine. Navedenim mjerama Grad Kutina kratkoročno ostaje bez značajnih izvora prihoda, no smjernicama lokalne financijske i gospodarske politike spremni smo preraspodjelom ostalih prihoda proračuna, te raznim reformama koje smo proveli ili provodimo, osigurati predmetna sredstva da bi stvorili prostor za poduzetničku inicijativu.

 

Sukladno navedenom, želimo Vas ponovno i dodatno upoznati s predmetnim odlukama vezane uz poticaj investicija i to slijedeće:

 

Maksimalno snižavanje cijena zemljišta za razvoj poduzetničkih djelatnosti - Grad Kutina na raspolaganju ima na dvije lokacije cca 127 ha zemljišta u svom vlasništvu, potpuno imovinsko-pravno uređenog, pokrivenog  prostornim planovima i u najvećem dijelu i infrastrukturom; predmetno zemljište spremni smo prodati po cijenama od 8,00 do 50,00 kn za m², a sve u dogovoru sa potencijalnim investitorima.


Maksimalno snižavanje ili ukidanje komunalnog doprinosa
- Grad Kutina oslobađa sve investitore na području Poslovnih zona Grada Kutine najmanje 75% od komunalnog doprinosa, a moguća su i oslobađanja od 100% zavisno od kvalitete investicije, a eventualno preostali iznosi plaćaju se u obrocima bez kamata.

 


Izgradnja komunalnih priključaka na trošak Grada Kutine
- Grad Kutina  osigurava sve komunalne priključke na parcelu građenja o svom trošku.

 


Priključak na HEP mrežu
– Grad Kutina je spreman sufinancirati troškove priključka na mrežu HEP-a o čemu će sklopiti posebne Sporazume sa potencijalnim investitorima.

 


Oslobađanje investitora naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu
-  Grad oslobađa investitore 100%.

 


Maksimalno ubrzanje izdavanja dokumenata i dozvola za građenje
- Grad Kutina samostalno izdaje potrebnu dokumentaciju za građenje, a sustav je organiziran tako da kada je izrada projekta izvedena sukladno zakonu, građevnu dozvolu odnosno potvrdu za građenje izdajemo za 107 dana (uključivo i proceduru u katastru) - moguće je i dodatno skraćenje roka ako investitor ima takve potrebe i nema prepreka u zakonu.

 


Smanjivanje poreza na tvrtku
– Grad Kutina je s 1.1.2011 dodatno smanjio porez na tvrtku u dijelu poduzetništva, obrta i proizvodnih djelatnosti, a svim poduzetnicima koji tijekom 2012. godine zaposle najmanje 5 novih zaposlenika sa Zavoda za zapošljavanje, Grad Kutina u cijelosti ukida porez na tvrtku za 2012. godinu.

 


Edukacija zaposlenika -
Grad Kutina je spreman i sufinancirati eventualno potrebnu edukaciju ili prekvalifikaciju radne snage za što su u Gradu stvoreni svi preduvjeti (gimnazija, srednja tehnička škola, pet osnovnih škola, pučko otvoreno učilište, visoka poslovna škola ekonomije).

 


Sufinanciranje novozaposlenih osoba -
Uz navedene pogodnosti, Grad Kutina je osigurao bespovratna financijska sredstva za svaku novozaposlenu osobu u Gradu Kutini od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.

Grad Kutina se nalazi na konkurentnom geoprometnom položaju, raspolaže s priključcima na međunarodnu autocestu i željezničku prugu, na području grada djeluje carinska ispostava i niz drugih uvjeta koji su već prepoznali poduzetnici koji i do sada uspješno posluju u Kutini od PETROKEMIJE d.d. (2300 zaposlenih), SELK-a (1300 zaposlenih), ALMOS d.o.o. (130 zaposlenih), TURBO – MEHANIKA d.o.o. i preko 350 drugih obrtnika, snažni transportni sektor i dr.

 

U prilogu dostavljamo i grafičke prikaze lokacija s osnovnim informacijama, a za eventualne detalje i dodatne informacije molimo da kontaktirate gosp. Hrvoja Krmelića, Pročelnika UO za razvoj, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada ( krmelic@kutina.hr , +385 44 692020).

Lokacija za ulaganja su Poslovna zona II Kutina  – potpuno izgrađena i komunalno opremljena i Industrijsko-logistička zona Kutina – nova industrijska zona smještena neposredno uz autocestu i magistralnu željezničku prugu Zagreb – Sl. Brod formirana oko obilaznice grada Kutine koja se nalazi u fazi izrade glavnog projekta.

 

Slika 2.: Prikaz smještaja ILZ unutar Kutine


Ovim predloženim mjerama Grad Kutina kao jedinica lokalne samouprave je u cijelosti ukinuo sve lokalne namete i poreze s ciljem da osigura dugoročno održiv razvitak grada i osiguran direktan poticaj ulaganjima prije svega domaćih poduzetnika, a posebno izvozno orijentiranih tvrtki.

 

Za sve dodatne informacije i upite stojimo na raspolaganju

Letak - Invest in Kutina

Investirajte u Kutinu